Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen

Ontdek onze artikels over Multirisico verzekeringen

Al onze artikels over Multirisico verzekeringen zien

De vaakst gestelde vragen over Multirisico verzekeringen

Alle vaak gestelde vragen over Multirisico verzekeringen zien

Als bewonereigenaar is het een must om uw onroerend goed optimaal te verzekeren. Hoewel u als eigenaar niet verplicht bent om een woningverzekering af te sluiten, kunt u vanuit uw burgerlijke aansprakelijkheid verplicht worden om andere slachtoffers te vergoeden als er iets gebeurt (overslaande brand, waterschade enzovoort). Een degelijke multiriskverzekering (brandverzekeringen) is dus absoluut geen overbodige luxe.

Brandverzekeringen 

Wat dekken goede brandverzekeringen eigenlijk?

Een brandverzekering is intussen geëvolueerd tot een zogenaamde ‘multirisicoverzekering’ en dekt dus heel wat meer dan enkel brandschade. Dan hebben we het over verschillende types van schade die uw woning en inboedel kunnen treffen, zoals:

  • Brand
  • Waterschade
  • Natuurrampen

Essentieel hierbij is dat u offertes vergelijkt van verschillende verzekeraars. Een brandverzekering moet verplicht een aantal wettelijke basisrisico’s dekken zoals brand, ontploffing en blikseminslag. Maar afhankelijk van de verzekeraar kunnen daar nog andere verzekeringen aan worden gekoppeld. Denk maar aan herhuisvestingkosten, reddingskosten, sloopkosten enzovoort.

U kunt dit pakket ook aanvullen met andere dekkingen, zoals indirecte derving, diefstal en vandalisme.

Wat bij schade door een natuurramp?

Overstromingen, hevige stormen, windhozen … we zien regelmatig de rampzalige gevolgen van deze natuurfenomenen in België. Niet alleen bewoners lopen dan gevaar, maar er kan ook een enorme schade aan het huis worden berokkend.

Sinds 1 maart 2007 dekken alle woningverzekeringen verplicht een leeuwendeel van natuurrampen. Slachtoffers moeten dan zo snel mogelijk contact opnemen met hun verzekeraar. Ze krijgen informatie en advies over de procedure voor de vergoeding.

Mede-eigendommen en appartementsgebouwen

U hebt een appartement of loft? Dan bezit u als mede-eigenaar een deel van het appartementsgebouw. En dat is een aparte situatie wat betreft de brandverzekering en de aansprakelijkheid, ook van de eventuele syndicus of blokpolis. Een blokpolis is verplicht wanneer het gaat om grote appartementencomplexen. U kunt hier meer informatie over krijgen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Kosten brandverzekeringen

De premie van een multirisicoverzekering kan heel erg variëren. Zo zijn er al formules voor bijvoorbeeld €150 per jaar, maar dit kan enorm oplopen. Dit is ten gevolge van het aantal factoren die meespelen in een verzekering: de grootte en indeling van een woning, de inboedel, eventuele activiteiten, … Maar soms is de ene verzekeraar gewoon wat goedkoper dan de andere. Hier is de boodschap dan ook: kijk en vergelijk.