Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Brandverzekering prijs

Leestijd: 3 min

Wat is de prijs van een brandverzekering ? Dat hangt in grote mate af van hoe waardevol uw gebouw en uw bezittingen zijn, maar ook de aard van uw activiteiten speelt mee. Sommige ondernemers kunnen leven met een zekere mate van risico, terwijl andere mensen zich liever tot over hun oren indekken. Er is dus geen pasklaar antwoord op deze vraag. Wel kunnen we u de belangrijkste aandachtspunten meegeven.

 

Wat is de waarde van uw gebouw?

Om het bedrag van uw premie te berekenen moet uw verzekeringsmaatschappij de huidige waarde van uw pand bepalen en in functie daarvan de heropbouwwaarde inschatten. Daarvoor bestaan verscheidene methodes. Als u niet over een complex of enorm groot gebouw beschikt, kan dat aan de hand van een standaard evaluatierooster. Als u dat juist invult, bent u correct verzekerd, of anders gezegd: niet onder- of over-verzekerd. Liggen de zaken wat ingewikkelder, dan zal een expert de taak op zich nemen. Om in geval van schade recht te hebben op een volledige en aangepaste vergoeding, is het essentieel dat de geschatte heropbouwwaarde van uw pand actueel blijft. Geef dus elke aanpassing of verbouwing door aan uw verzekeraar en laat af en toe uw polis ‘opfrissen’.

 

De prijs van een brandverzekering

Helaas bestaat er geen ‘gemiddelde’ prijs omdat er nu eenmaal zoveel verschillen zitten in het te verzekeren goed. Om een premie te bepalen kijkt de verzekeringsmaatschappij naar verscheidene factoren. In grote lijnen draait het om het verzekeren van het gebouw en de inhoud, met de mogelijkheid tot facultatieve dekkingen, zoals diefstal, verhaal van derden, rechtsbijstand. Uw jaarpremie wordt berekend door de verzekerde kapitalen te vermenigvuldigen met de toepasselijke rentevoet. Op het internet vindt u simulatoren om uit te testen welke parameters op uw specifieke situatie van toepassing zijn, maar het is veel beter om bij een aantal verzekeringsmaatschappijen eerst professioneel advies in te winnen en hen op maat gemaakte offertes te laten voorleggen.

Wel kunnen we een eenvoudig voorbeeld geven van de berekening van de premie .

Gebouven

Verzekerde waarden

100.000 euro

Premievoet

Aansprakelijkheid  3,860‰

Berekening

386 euro

Inhoud

Verzekerde waarden

100.000 euro

Premievoet

Inhoud 4,020‰

Berekening

402 euro

Verhaal van derden

Verzekerde waarden

500.000 euro

Premievoet

Verhaal derden 0,310‰

Berekening

155 euro

Netto jaarpremie

943 euro (te vermeerderen met taksen)

 

Wat is de premievoet?

De premievoet dient als basis voor het vaststellen van de premie en wordt uitgedrukt in een percentage.

Er is de zuivere basispremievoet, die wordt vastgelegd op basis van statistische waarnemingen die representatief zijn voor een bepaalde activiteit. Hoe groter het risico, hoe hoger de premievoet.

De basishandelspremievoet krijgt nog eens een extra aanpassing met toeslagpercentages.

 

Welke factoren hebben een invloed op uw premie?

  • De grootte, de staat, de gebruikte materialen van het gebouw zijn een belangrijke graadmeter.
  • De inhoud, die als extra waarborg kan worden toegevoegd aan uw brandverzekering is een tweede belangrijke maatstaf. De optelsom van uw inboedel, materialen en eventueel koopwaar kan u zelf maken.
  • Naast de waarde van uw inboedel kan u zich ook extra beschermen tegen diefstal en een rechtsbijstandsverzekering voorzien.
  • Besteed de nodige aandacht aan aansprakelijkheid tegenover derden.
  • De uitbreiding van uw polis met extra dekkingen, in functie van uw type onderneming. Dat kan een ABR-contract zijn, een extra waarborg machinebreuk of elektronica… Deze typische bedrijfsverzekeringen worden besproken in een afzonderlijk artikel van deze informatiegids.
  • Bevindt uw gebouw zich in een risicozone voor overstroming, dan zal dit uw premie de hoogte indrijven.
  • De vrijstelling: zoals in een apart artikel wordt uitgelegd, bestaan er verschillende opties om al dan niet een franchise op te nemen in uw polis.