Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Brandverzekering vergelijken

Leestijd: 3 min

Om een vergelijking te kunnen treffen moet u eerst duidelijk omkaderen wat u allemaal wel of niet wilt waarborgen. Daarom is de term ‘brandverzekering’ in zekere zin misleidend, want het gaat natuurlijk om veel meer dan brand. Bovendien heeft elk bedrijf nog eens specifieke aandachtspunten. Zoiets als een ‘standaardpremie’ bestaat dus niet.

Vergelijkingsmodules: een eerste uitgangspunt

Wie even op het internet rondstruint, stuit al gauw op websites waar u via een simulatorformulier of een evaluatierooster een aantal gegevens kan invoeren in verband met het te verzekeren pand en u krijgt inderdaad een premiebedrag  als uitkomst. De opgevraagde gegevens zijn echter zeer algemeen (bouwjaar, type gebouw, gebruikte materialen, oppervlakte, indeling…) en heeft enkel zin voor eenmanszaken of kleine zelfstandigen die bijvoorbeeld thuis werken of in een klein gehuurd pand. Besteed de nodige aandacht aan de te verzekeren (heropbouw)waarde, want die kan de oorzaak zijn dat u onder- of over-verzekerd bent. Voor de meeste bedrijven ligt de situatie veel complexer en is deze informatie niet voldoende voor de verzekeringsmaatschappij. In dat geval is een voorstel op maat de meest efficiënte oplossing.

Brandverzekering vergelijken in functie van uw bedrijfsactiviteiten

Omschrijf vooraf zeer duidelijk waarvoor u zich wil laten verzekeren en laat meerdere verzekeraars een voorstel uitwerken. Zelfs dan zal elk voorstel u niet op dezelfde manier garanties bieden.

  • Aan de basispolis, waarvan de wettelijk verplichte waarborgen zijn vastgelegd, voegen de meeste maatschappijen nog extra diensten toe – het is aan u om uit te maken welke daarvan voor u nuttig zijn. Let ook op de opstelling van het contract: soms wordt er opgesomd wat wel gewaarborgd is, wat inhoudt dat al de rest dat niet is. Of omgekeerd wordt er soms een lijst gemaakt van wat niet gedekt is en al de rest is dat wel. Dit laatste type contract is meestal duurder.
  • Een tweede aandachtspunt zijn de vrijstellingen, want ook daar heeft u verschillende mogelijkheden. Dat wordt uitgelegd in een afzonderlijk artikel van deze informatiegids.
  • Vergelijk altijd de maximale vergoeding, zowel bij uw brandpolis als bij eventuele aanvullende en facultatieve waarborgen.
  • Laat u goed uitleggen welke aanvullende of facultatieve dekkingen passen in het kader van uw activiteiten. Bedrijven uit de dienstverlenende sector hebben andere behoeftes dan horecazaken of bouwondernemingen! In het artikel over brandverzekeringen voor bedrijven krijgt u daarover meer informatie. Belangrijk om weten is dat een aantal bedrijven wettelijk verplicht zijn om een polis ‘objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing’ af te sluiten. Ook de ABR-polis voor architecten en bouw-gerelateerde bedrijven kan qua inhoud verschillen en bij een polis elektronica of machinebreuk hangt de premie af van de waarde van de te verzekeren materialen, soms gekoppeld aan het tijdelijk huren van een andere locatie of materiaal.
  • Hoe meer facultatieve waarborgen u laat opnemen in een contract, hoe duurder uw premie zal worden. Zo kunt u zich zelfs verzekeren tegen slecht weer! Dat klinkt natuurlijk absurd voor bepaalde ondernemingen, maar voor een evenementenorganisator kan dat een groot verschil uitmaken. Dergelijke premies zijn meestal zeer duur – aan u om te bepalen of het de moeite loont.

Besluit

Ga niet over één nacht ijs: vraag meerdere offertes en neem de nodige tijd om de kleine lettertjes te lezen en alle details te vergelijken. Grotere bedrijven zullen dit uiteraard doen in overleg met hun accountant.