Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Voor wie is een brandverzekering verplicht?

Leestijd: 2 min

Het is eigenlijk verwonderlijk dat de Belgische overheid een brandverzekering niet verplicht maakt voor alle particulieren en alle bedrijven, want voor een betaalbare jaarlijkse bijdrage zou elke Belg op beide oren kunnen slapen. Ondanks het feit dat deze verplichting slechts in een beperkt aantal gevallen geldt, toont de praktijk aan dat de meerderheid van particulieren en bedrijven zich toch degelijk beschermt tegen mogelijke risico’s.

 

Wanneer is de brandverzekering verplicht voor zowel particulieren als ondernemingen?

 • Wanneer u het gebouw waarin u woont of werkt huurt, zal de eigenaar u zo goed als zeker verplichten om een brandverzekering af te sluiten. Omdat u als huurder aansprakelijk bent voor de werkelijke waarde van het huurpand, is dit ook zonder deze verplichting absoluut aan te raden.
 • Wanneer u voor het pand dat u betrekt, hetzij als privépersoon voor een particuliere woning of als ondernemer voor een handelspand, een hypothecaire lening heeft afgesloten, dan kan de bank waar u gaat lenen eisen dat u een brandverzekering voorlegt. Dit zullen de meeste banken ook doen, maar ze kunnen niet eisen dat u deze polis bij hen neemt.

 

De polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Een aantal bedrijven en instellingen  zijn bij wet wél verplicht om dit type brandverzekering af te sluiten. De verzekeringsmaatschappij levert daarvan een attest, waarvan een duplicaat moet bezorgd worden aan de burgemeester van hun gemeente. Het zal logisch klinken dat het voornamelijk gaat om horecazaken of om zaken waar veel publiek over de vloer komt. De Ministeriële Omzendbrief van maart 1992 licht dit uitgebreid toe, en hieronder krijgt u daarvan een uitgebreid overzicht:

 • Dancings en discotheken
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden waar de oppervlakte die toegankelijk is voor het publiek groter is dan 50 m2.
 • Hotels en motels met minstens 4 kamers
 • Kleinhandelszaken waar de verkoopruimte en aanpalende opslagruimte groter is dan 1000 m2.
 • Jeugdherbergen, artistieke cabarets, circussen, kermissen, pretparken, schietstanden…
 • Bioscopen, theaters, casino’s
 • Culturele centra, musea, polyvalente zalen
 • Handelsbeurzen, handelsgalerijen, tentoonstellingszalen zoals showrooms van fabrikanten en detailhandels
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • Kantoorgebouwen waar de ruimte die voor het publiek toegankelijk is, meer dan 500 m2 bedraagt
 • Gebouwen waar erediensten worden uitgeoefend en die een oppervlakte van meer dan 1000 m2 beslaan
 • Gebouwen van Hoven en Rechtbanken
 • Stations, metro’s, luchthavengebouwen
 • Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, rusthuizen, serviceflatgebouwen…

 

Het verschil met een klassieke brandverzekering

De polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing waarborgt zowel lichamelijk letsel als stoffelijke schade zonder dat de slachtoffers een fout moeten bewijzen. Het enige wat zij moeten kunnen aantonen is dat zij op de plaats waar de schade ontstond, aanwezig waren en zij moeten bewijzen van hun letsels kunnen voorleggen. De wet die deze waarborg verplichtte, was nog niet lang in voege toen op oudejaarsavond 1994 de grote brand in het Switel Hotel in Antwerpen uitbrak, waarbij 15 doden en meer dan 150 gewonden vielen. Dit voorbeeld illustreert duidelijk hoe nuttig en belangrijk een dergelijke brandverzekering is voor ondernemingen waar veel mensen samenkomen.