Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Brandverzekering voor een bedrijf

Leestijd: 3 min

De bedoeling van een brandverzekering is dat ze de verzekeringnemer optimaal beschermt tegen risico’s. Voor particulieren volstaan standaardformules, maar ondernemingen hebben nood aan specifieke voorzieningen, afgestemd op hun activiteiten, hun omvang en de samenstelling van de bedrijfsgebouwen. Concreet vertaalt zich dat in de uitbreiding van de aan de wettelijke normen beantwoordende basispolis met facultatieve waarborgen die een maatpakje krijgen aangemeten.

 

Klassieke brandpolis wordt brandverzekering bedrijf

Het is de bedoeling om uw onderneming na een schadegeval terug in de oorspronkelijke situatie te brengen zoals die eruitzag voor het schadegeval zich voordeed. Het klassieke contract zorgt voor schadedekking na zaakschade veroorzaakt door factoren zoals opgesomd in het artikel over schadedekking  in deze informatiegids.

 

Met de polis bedrijfsschade na brand kunt u uw overeenkomst uitbreiden met verscheidene modules, die uw gebouwen en dure materialen nog veel doeltreffender kunnen beschermen, waarbij ook rekening wordt gehouden met een eventuele tijdelijke daling van de omzet.

 

Complementaire dekkingen op maat

 1. 1.  Brandverzekering handel en ondernemingen of ‘bedrijfsschade na brand’

Zo wordt de standaardpolis voor bedrijven meestal omschreven, aangevuld met clausules of bijkomende verzekeringen, die aanleunen bij uw specifieke behoeftes.

 1. 2.  Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Dit type is één van de weinige verplichte verzekeringen voor bepaalde bedrijven. Meer uitleg daarover vindt u in het artikel over ‘verplichte brandverzekering’. Wilt u het nog specifieker? Dat kan altijd – een goed voorbeeld is een op maat gemaakte evenementenpolis.

 1. 3.  Polis elektronica

In de meeste ondernemingen steekt vaak een fortuin aan elektronische apparatuur. Dit type verzekering voorziet niet enkel schadevergoeding voor het materiaal, maar ook voor omzetverlies, voor het huren van vervangend materiaal en tijdelijke kantoren, voor het aanschaffen van nieuwe software en eventueel tijdelijk personeel.

 1. 4.  Machinebreuk en/of Montageverzekering

Deze polis onderscheidt zich van die voor elektronica omdat hij specifiek is bedoeld voor het zwaardere materiaal, zoals vaste of verplaatsbare productiemachines, met een motor aangedreven laad- en losmateriaal, medische apparatuur, telecommunicatie- en informaticamateriaal…. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan eventuele schade die zich voordoet aan een installatie bij het monteren of proefdraaien.

 1. 5.  ABR of Alle-Bouw-Risico’s

Architecten, aannemers en bouwpromotoren kunnen haast niet zonder deze specifieke verzekering, die een indekking is tegen alle mogelijke risico’s op bouwwerven: de bouwwerken en –materialen, bouwelementen, machines, toestellen, installaties etc. Heel typisch is het aanduiden van een verzekeringstermijn en het vooraf opgeven van de te verzekeren waarde.

Toch zijn er heel wat uitsluitingen:

 • Het is een professionele verzekering, dus niet van toepassing bij zelfbouw
 • Door onkunde fout uitgevoerde werken
 • Afbraakwerken
 • Diefstal van gereedschap
 • Schade aan voertuigen, leidingen of kabels
 • Schade aan naburige goederen zonder plaatsbeschrijving
 • Schade ten gevolgen van slijtage, springstoffen, trillingen en grondwaterstand
 • Contractuele aansprakelijkheid (het niet respecteren van termijnen)
 1. 6.  ALOP (Advanced Loss of Profit)

Deze waarborg kan complementair zijn aan een ABR-verzekering of een montageverzekering… en komt tussen bij een daling van de vooropgestelde bedrijfsresultaten. Er wordt wel duidelijk omschreven over welke periode de vergoeding wordt uitgekeerd.

 1. 7.  Bestuurdersverzekering

Hiermee worden bestuurders van ondernemingen en vzw’s gedekt voor de financiële schade tijdens de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

 

Wat is een Captive Insurance Company?

Dat is een verzekeringsmaatschappij die, via een tussenpersoon, eigendom is van een grote holding of multinational met de bedoeling om primair de eigen bedrijfsrisico’s te verzekeren en de winsten in de onderneming te houden. Naast verzekeringstechnische voordelen profiteren zo’n onderneming ook van fiscale voordelen.