Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Hoe kan ik de kosten van mijn brandverzekering berekenen?

Leestijd: 2 min

Voor particulieren en kleine zelfstandigen die bijvoorbeeld thuis werken zijn de online simulatoren een mooi hulpmiddel om de premie van een brandverzekering te berekenen. Voor grotere bedrijven ligt het veel ingewikkelder. Voor grotere ondernemingen telt niet alleen de factor ‘gebouw’, maar ook het aspect ‘tijd’ en het financiële aspect. We bekijken alle aspecten, maar splitsen ze op in de basisverzekering voor het gebouw en de extra waarborgen voor vergoedingsperiode, aan te geven bedrag voor verliesraming en eventuele loonvergoeding.

 

Hoe kunt u de kosten voor de heropbouwwaarde van uw gebouw berekenen?

Of u nu een klein kantoortje betrekt of een groot complex op een industrieterrein, een aantal standaard graadmeters zal altijd aan de basis liggen voor het vaststellen van uw premie. Grote bedrijven vragen daarvoor best advies aan een verzekeringsadviseur, maar er is ook een handig evaluatierooster voor kleinere bedrijven of eenmanszaken.

 

Waar wordt naar gekeken? Deze lijst vertelt het u:

 • Bouwjaar van het pand
 • Type gebouw: appartement, fabriek, woning, handelspand…
 • Constructietype: prefab, steen, hout…
 • Zijn er aanpalende gebouwen?
 • Gebruikte materialen (brandbaar?), dakbedekking, dubbel glas…
 • Verwarming (traditioneel, vloerverwarming, warmtepompen, zonne-energie, zonnepanelen…)
 • Oppervlakte en indeling van het gebouw
 • Afwerking (gebruikte materialen)
 • Bewoningsfunctie: ook privé, handelspand, vrij beroep, met of zonder personeel,…
 • Bent u eigenaar of huurder?
 • Zijn er preventiemaatregelen tegen brand en inbraak?
 • Zijn er afzonderlijke bijgebouwen, voorraadruimtes, stookplaatsen…
 • Zijn er liften aanwezig?
 • Hoe hoog zijn de plafonds?

 

Bij elke basispolis moet u rekening houden met een vrijstelling, die momenteel wettelijk bepaald is net onder 250 euro. Het thema vrijstellingen wordt uitvoerig besproken in dit artikel  van deze informatiegids.

Bijna iedereen koppelt aan deze basispolis ook een inboedelverzekering. De optelsom van alle te verzekeren bezittingen en/of koopwaar kan u zelf maken.

Een belangrijke factor die uw premie serieus de hoogte kan injagen is het feit of uw gebouw al dan niet in een risicogebied voor overstroming ligt.

 

Extra waarborgen die meetellen bij brandverzekering berekenen

 1. 1.  De vergoedingsperiode

In uw contract legt u de maximumduur vast die u nodig denkt te hebben om uw bedrijf opnieuw operationeel te maken zoals voor het moment van het schadegeval. Op basis daarvan kan u een forfaitaire dagvergoeding afspreken of een verzekering op de omzet en al dan niet een verzekering op bijkomende kosten zoals voor het huren van voorlopige werkruimte, meubilair, machines, overuren betalen…

 1. 2.  Aan te geven bedrag

De premie hiervoor is gebaseerd op de bedrijfskosten en –opbrengsten en wordt berekend aan de hand van de resultaten van het vorige boekjaar.

 1. 3.  Lonen en wedden

Werkt u met personeel, dan is de vraag of u na een schadegeval mensen moet ontslaan, u moet rekening houden met sociale verplichtingen die blijven lopen, de contracten van uw werknemers… Hiervoor bestaan alleen maatformules.

 

Facultatieve dekkingen en specifieke waarborgen

Het ligt voor de hand dat de meeste ondernemingen zich ook laten verzekeren tegen diefstal en een clausule rechtsbijstand laten opnemen. De premie voor rechtsbijstand is meestal een klein bedrag, maar kan u belangrijke voordelen opleveren. De premie om u tegen inbraak te beveiligen is gekoppeld aan de inhoudswaarde en preventiemaatregelen. Verder verwijzen we naar specifieke polissen in functie van uw bedrijfsactiviteiten naar het artikel over brandverzekeringen voor bedrijven.