Telefonie providers: ontvang tot 4 gratis offertes
Telefonie providers: ontvang tot 4 gratis offertes

Telecom operatoren: GSM abonnementen opzeggen

Leestijd: 3 min

Sedert 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving inzake elektronische communicatie van kracht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2012. Deze wet heeft grondige wijzigingen aangebracht aan de oude wet van juni 2005, waarbij vooral de versoepeling opvalt om een gsm-abonnement op te zeggen of om over te stappen naar een andere telecomoperator.

 GSM abonnementen opzeggen

Bedoeling van de nieuwe wetgeving

Het was vooral de bedoeling dat voortaan partijen die een contract aangaan met een telecomoperator degelijk beschermd zouden worden. Deze partijen noemt de wetgever ‘abonnees’. Voornamelijk heeft de wetgever die partijen voor ogen die zich in een aanzienlijk zwakkere positie tegenover de operator bevinden. Daarmee worden niet enkel privé-consumenten bedoeld, maar ook kleine en grotere ondernemingen die over niet meer dan 5 oproepnummers beschikken. Voor alle duidelijkheid: het betreft niet enkel contracten over gsm-abonnementen, maar over alle elektronische communicatie, dus ook vaste telefonie, internetabonnementen, TV- of bundelabonnementen. De wetsaanpassingen brengen geen belangrijke wijzigingen mee voor grote bedrijven zoals multinationals.

 

Waar vindt u nuttige informatie?

  • Bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie via komt u te weten wat toegelaten is en wat niet, wat er in uw contract moet staan, hoe u concreet stappen kunt ondernemen om uw contract op te zeggen of te verbreken.
  • Ook  de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie informeert u uitgebreid over telecommunicatie.

 

Belangrijkste wijzigingen over de inhoud van uw telecom-contract

  • Voortaan kan elke particulier of bedrijf met maximum 5 oproepnummers zijn telecom-abonnement (gsm, vaste telefonie, internet, tv of combipakket) gratis en zonder reden opzeggen na zes maanden. Met andere woorden: operatoren mogen geen schadevergoeding meer vorderen als u een contract van onbepaalde of bepaalde duur beëindigt eens de zes maanden voorbij zijn na de startdatum van het contract.
  • De telecomprovider mag niet langer telefonisch een contract verlengen of wijzigen, maar moet dit altijd schriftelijk doen en uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming krijgen. Ook van een lopend contract van bepaalde duur dat normaal stilzwijgend zou verlengd worden moet u schriftelijk gewaarschuwd worden. Dit moet omgezet worden in een contract van bepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van maximum twee maanden.
  • Bij contracten waarin abonnementen gekoppeld worden aan gratis of voordelig geprijsde eindapparatuur (zoals een smartphone) hoort een aflossingstabel waarin de restwaarde van de eindapparatuur per maand gespecifieerd staat gedurende de looptijd van het contract, en de maximale afschrijvingslooptijd mag nooit meer bedragen dan 24 maanden.
  • Wanneer u toch uw telefoonabonnement zou beëindigen voor de eerste zes maanden verlopen zijn, dan mag de telecomprovider wel een schadevergoeding eisen.

 

Hoe moet u gsm-abonnementen opzeggen?

  • Dit moet schriftelijk gebeuren maar niet aangetekend, hetzij op papier, via e-mail of via een kliksysteem op de website van de operator waarbij u de gepaste vakjes aanvinkt.
  • U kiest zelf eender welke datum om het contract te beëindigen, eventueel met nummerbehoud.
  • Stel dat u een contract voor 2 jaar heeft getekend waarbij u een smartphone heeft gekregen en u zegt dit op na zes maanden, dan betaalt u de restwaarde van het toestel.
  • Zegt u uw abonnement op vooraleer er zes maanden verlopen zijn, dan mag de operator een schadevergoeding eisen, die echter nooit hoger mag zijn dan het nog verschuldigde abonnementsgeld tot aan de afloop van de zesde maand na de inwerkingtreding van het contract. De operator moet alles in het werk stellen om te zorgen dat de apparatuur ontkoppeld wordt en dat u vlot kan overstappen.