Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Brandverzekering dekking

Leestijd: 2 min

Eigenlijk is de term ‘brandverzekering’ een beetje misleidend, omdat het gaat over schadevergoeding van materiële zaken, namelijk gebouwen en inboedels, die niet noodzakelijk het gevolg zijn van brand. Het is eerder een soort omnium of zaakschadeverzekering voor uw gebouw(en). Dit houdt ook in dat u schadevergoeding krijgt als de oorzaak van de schade ergens anders (bvb. in een aanpalend gebouw) ontstaat, maar wanneer uw gebouw daardoor schade oploopt. 

 

Te onderscheiden niveaus in dekking brandverzekering

1. Basiswaarborgen

De wetgeving bepaalt welke zaken verplicht opgenomen moeten worden in een basispolis, maar bijna alle verzekeraars bieden meer aan dan deze minimale dekking. Onderstaande lijst somt de basisrisico’s op:

 • Brand, ontploffing of implosie
 • In botsing komen met dieren, voertuigen, luchtvaartuigen
 • Blikseminslag
 • Arbeidsconflicten en aanslagen (inclusief terrorisme)
 • Storm en hagel
 • Sneeuw en ijsdruk op daken
 • Natuurrampen (overstromingen, aardbevingen…)
 • Inwerking van elektriciteit of blikseminslag op elektrische en elektronische apparaten
 • Het vallen van bomen op een gebouw
 • Rook- en roetschade
 • Schade aan een gebouw na inbraak (dikwijls telt deze waarborg alleen als de verzekeringnemer zich ook laat verzekeren tegen diefstal)
 • Schade door stookolie

 

2. Aanvullende dekkingen

Deze waarborgen zijn bedoeld om kosten te vergoeden die voortvloeien uit de opgelopen schade, maar ze compenseren niet de rechtstreekse beschadiging:

 • Kosten die gemaakt worden om te vermijden dat er nog meer schade ontstaat
 • Kosten die nodig zijn om extra beschadiging te voorkomen als er gevaar dreigt
 • Kosten ten gevolge van het in bewaring geven van uw inboedel tijdens herstellingen aan uw gebouw
 • Sloop- en transportkosten voor het puin
 • Huisvestingskosten wanneer uw gebouw tijdelijk onbruikbaar is door het schadegeval
 • “Verhaal van derden”: compensatie voor de schade wanneer u aansprakelijk bent voor materiële beschadiging  bij een derde partij

 

3. Facultatieve dekkingen die u zelf bepaalt

Elke bedrijfssector heeft nood aan specifieke oplossingen, die in dit artikel  uitgebreid aan bod komen.

 

Tegen welke risico’s bent u niet beschermd door een brandpolis?

 • Geen enkele verzekeringsmaatschappij zal u schadevergoeding uitbetalen als wordt vastgesteld dat de schade opzettelijk is veroorzaakt door de verzekerde.
 • U wordt enkel vergoed voor de gevolgschade. Aan de hand van een voorbeeld zal dit duidelijker zijn: wanneer u waterschade oploopt door bijvoorbeeld een defecte boiler of een gesprongen waterleiding, dan wordt wel de schade aan het gebouw of de inboedel gecompenseerd, maar niet de kosten voor de waterleiding of het defecte toestel.
 • Als er in uw verzekeringscontract een clausule is opgenomen, die stelt dat u een alarm moet installeren en dit ook moet aanzetten als u het gebouw verlaat, en u houdt zich niet aan de voorwaarden. Wanneer u dan het slachtoffer wordt van een inbraak, dan draait u zelf voor de kosten op.
 • Lichamelijke schade is enkel gedekt tegenover derden. Voor uzelf bestaan er ongevallen- en hospitalisatieverzekeringen.

 

Besluit brandverzekering dekking

Hoewel een brandverzekering, op enkele uitzonderingen na, niet verplicht is in België, is het ondenkbaar dat tegenwoordig een onderneming zich niet veilig zou willen stellen tegen een mogelijke financiële catastrofe. Met een betaalbare standaardoplossing bent u al in aanzienlijke mate beschermd, maar wilt u zich indekken tegen de typische risico’s eigen aan uw type onderneming, dan staan er genoeg verzekeringsexperts voor u klaar om u maatoplossingen  of kant-en-klare sectorgerichte formules voor te stellen.