Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Maaltijdcheques

Maaltijdcheques 1 jaar geldig

Maaltijdcheques blijven voortaan een jaar geldig, in plaats van de 3 maanden die ze tot nu toe geldig waren, zo meldt het Belgisch Staatsblad. Jaarlijks bleken 0,3 tot 0,4 procent van de maaltijdcheques ongebruikt te blijven. Dit betekende een verlies in koopkracht van 10 miljoen per jaar. Om dit te voorkomen zullen de cheques nu dus 12 maanden te gebruiken zijn. Deze regeling gaat 11 augustus 2013 van kracht.

Bedrag maaltijdcheques

De waarde van maaltijdcheques ligt niet vast. Maar de meeste maaltijdcheques hebben een waarde van 7 euro. Hiervan wordt 5,91 euro door de werkgever betaald. De overige 1,09 euro zijn voor rekening van de werknemer, dit is tevens de minimale bijdrage van de werknemer. De maaltijdcheques kunnen een hogere waarde hebben, maar de maximale bijdrage van de werkgever blijft 5,91 euro. Het bedrag zal dus aangevuld moeten worden met de bijdrage van de werknemer.

Fiscale voordelen

Maaltijdcheques blijven een voordelig manier om werknemers te vergoeden, door de fiscale voordelen. Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn maaltijdcheques vrij van RSZ-bijdragen of personenbelasting.  Het bruto bedrag dat de werknemer ontvang is dus ook effectief het nettobedrag.

Elektronische pas

Naast deze verlening van de geldigheidsduur zal ook de overstap naar de elektronische pas helpen bij het gebruik van maaltijdcheques. Via de elektronische pas zullen de oudste tegoeden het eerst worden opgemaakt. Ook op deze manier zullen minder maaltijdcheques ongebruikt blijven.

Ontdek andere vragen over Maaltijdcheques :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Maaltijdcheques ga naar Onze koopgids