Incasso : Ontvang Gratis Offertes!Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Incasso : Ontvang Gratis Offertes!
Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Het is tijd om uw geld terug te vorderen! Het is tijd om uw geld terug te vorderen!

Incasso: Wat zijn de kosten van een deurwaarder?

Leestijd: 2 min

Het kan uitermate vervelend zijn als een hoge rekening niet wordt betaald. Als de diensten van een incassobureau geen verschil maken, is een volgende stap het inschakelen van een deurwaarder. Aan de diensten van een deurwaarder zijn echter kosten verbonden. Hoewel deze kosten meestal worden verhaald op de schuldenaar, loopt u altijd een risico. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken: is het verschuldigde bedrag de kosten van een deurwaarder waard?

 Kosten deurwaarder

Wat doet een deurwaarder?

Als u te maken heeft met een wanbetaler, is het in de meeste gevallen afdoende om gebruik te maken van de diensten van een incassobureau via een minnelijke invordering . Dit bureau verhoogt de druk om te betalen aanzienlijk en de meeste schuldenaren zullen na een aanmaning aan de betaling voldoen.

Soms is de tussenkomst van een incassobureau echter niet voldoende en blijft een betaling uit. Dan kan worden overwogen om gebruik te maken van de diensten van een deurwaarder middels een gerechtelijke invordering . Deze kan u helpen bij het starten van een bodem- of een kort gedingprocedure. Deze beambte zorgt er dan voor dat de wanbetaler door middel van een exploot van de dagvaarding op de hoogte wordt gebracht. Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, is de deurwaarder bevoegd om over te gaan tot de executie van het vonnis. Dit betekent dat de beambte bijvoorbeeld beslag mag leggen op de banksaldi en goederen van de debiteur. Aan deze diensten van een deurwaarder zijn natuurlijk kosten verbonden.

Wat zijn de kosten voor een deurwaarder?

Een deurwaarder is bevoegd om zogenoemde ambtshandelingen ten uitvoer te brengen. Voor deze handelingen gelden wettelijke maximumtarieven. Ambtshandelingen zijn bijvoorbeeld:

  • Een dagvaarding;
  • Een beslaglegging op roerende zaken;
  • Een executieverkoop van roerende zaken;
  • Een gedwongen ontruiming van onroerende zaken.

De kosten voor een deurwaarder worden bepaald door de verschillende handelingen die de beambte uitvoert en kunnen dus zeer uiteenlopen.

Verhaal

De kosten van een deurwaarder worden verhaald bij de debiteur. In de meeste gevallen kost een deurwaarder u dus helemaal niets. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het incasso kort geding of de bodemprocedure. Helaas kunt u nooit de volledige garantie worden geboden dat een deurwaarder erin slaagt om de kosten daadwerkelijk bij een debiteur te innen. Mocht de debiteur niet in staat zijn om de kosten te voldoen, dan komen de deurwaarderskosten en de proceskosten voor uw rekening.

Leidt het inschakelen van een deurwaarder altijd tot het gewenste resultaat?

In veel gevallen zal een deurwaarder kosten voor u bij een schuldenaar kunnen innen, maar dit is niet altijd het geval. Het is altijd mogelijk dat een schuldenaar niet het vermogen bezit om de kosten te kunnen betalen. In dat geval draait u als schuldeiser op voor de kosten voor de deurwaarder en de eventuele proceskosten. Om dit te voorkomen kunnen deurwaarderskantoren uw situatie vooraf voor u beoordelen. Een deurwaarder is in staat om een goede inschatting te maken van de kans van slagen. Zo kan de beambte u goed advies geven over het te volgen traject.