Incasso : Ontvang Gratis Offertes!Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Incasso : Ontvang Gratis Offertes!
Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Het is tijd om uw geld terug te vorderen! Het is tijd om uw geld terug te vorderen!

Incasso: Deurwaarder woordenlijst

Leestijd: 2 min

Wie op zoek is naar een deurwaarder of incassokantoor, krijgt heel vaak te maken met vakjargon. Betekening, beslag, exploot, minnelijke invordering, … Deze woorden doen soms wel een belletje rinkelen, maar helemaal duidelijk zijn ze misschien niet. We verklaren hier dan ook enkele veel voorkomende termen uit de incassosector.

Aanmaning :

Dit is een schriftelijke sommatie van een schuldeiser aan zijn schuldenaar(s) (debiteur) om alsnog een verschuldigd bedrag te betalen binnen een aangegeven termijn. De schuldeiser kan deze aanmaning zelf sturen, of dat door een incassobureau of gerechtsdeurwaarder laten doen. 

Beslag :

Bij deze maatregel zal de gerechtsdeurwaarder, na het bekomen van een uitvoerbare titel zoals een vonnis, bepaalde goederen aan de vrije beschikking van de eigenaar of schuldenaar onttrekken. Dat kan zijn: beslag op de bankrekening, loonbeslag, beslag op de uitkering, en beslag op roerende zaken.

Betekening :

De gerechtelijke bekendmaking van stukken en mededelingen aan de schuldenaar (debiteur) door een deurwaarder.

Dagvaarding:

Deze akte wordt - op verzoek van de schuldeiser - door de gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de schuldenaar. Op de dagvaarding staan onder meer vermeld: de namen van de partijen, de tijd en plaats en de eis (het verschuldigde bedrag) van de schuldeiser.

Debiteur :

Een andere term voor schuldenaar.

Deurwaarder :

Gerechtsdeurwaarders zijn openbare en ministeriële

ambtenaren die hun functie uitoefenen onder het statuut van een vrij beroep. Ze hebben dus een dubbele professionele identiteit: ze zijn openbaar ambtenaar én ze oefenen hun beroep uit als zelfstandige.

Ze brengen dagvaardingen en andere exploten uit (ambtelijke stukken van een deurwaarder), ze verrichten ontruimingen, inbeslagnemingen en uitvoerbare verkopen.

Uivoering (of executie) :

Dit is de eigenlijke tenuitvoerlegging van dwangbevelen, vonnissen, beschikkingen en akten.

Exploot :

De algemene benaming voor ambtelijk stukken van de deurwaarder.

Gerechtelijke invordering :

Volgt veelal op een minnelijke invordering die nergens toe leidt. Om een gerechtelijke invordering te bekomen, is een uitvoerbare titel vereist, zoals een dwangbevel, vonnis, beschikking of (notariële) akte.

Hoofdsom :

Dit is de geldsom die verschuldigd is, exclusief toeslagen voor gemaakte kosten en de rentes.

Ingebrekestelling :

Bij dezeschriftelijke aanmaning wordt de schuldenaar alsnog de gelegenheid geboden om zijn of haar schuld binnen een bepaalde termijn te betalen zonder extra toeslagen of kosten.

Minnelijk invordering :

De partijen proberen een oplossing van de schuldzaak te bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank of dwangmiddelen.

Sommatie :

Een aanmaning tot betaling.

(Uitvoerbare) titel :

Een dwangbevel, vonnis, beschikking of (notariële) akte. Die is vereist voor een gerechtelijke invordering.

Verstek:

De tegenpartij daagt niet op bij de gerechtelijke procedure.

Verzuim:

De schuldenaar komt de afspraken niet na. Het verzuim treedt doorgaans in nadat de termijn van een ingebrekestelling verstreken is.