Incasso : Ontvang Gratis Offertes!Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Incasso : Ontvang Gratis Offertes!
Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Het is tijd om uw geld terug te vorderen! Het is tijd om uw geld terug te vorderen!

Incasso: Kosten incassobureau?

Leestijd: 2 min

Kosten incassobureau: als een schuldeiser een incassobureau, deurwaarder of advocaat inschakelt, moet dat wel de moeite waard zijn. Met andere woorden: de kosten moeten in verhouding zijn met wat de schuldeiser zelf in tijd geld zou stoppen in de opvolging en behandeling van wanbetalers. Hier volgt een simulatie van de eventuele kosten van een incasso.

 Kosten incassobureau

Laten we uitgaan van een onbetaalde factuur van €2500 euro en van factuurvoorwaarden die in een schadebeding van 10% voorzien (met een minimum van €125) en 1% interest per nieuwe maand na de vervaldag. We houden ook rekening met een gerechtelijke uitspraak in voordeel van de schuldeiser. De tegenpartij is hierbij een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de schuldeiser. Die is verrekend in de simulatie, wat ook geldt voor de deurwaarderskosten. Ook goed om te weten: als er geen bedrag wordt geïnd, kan er nog BTW worden teruggevorderd.

Kosten incassobureau

Doorgaans rekent een incassobureau abonnementsgeld aan, en een percentage op het bedrag dat het kantoor int voor de schuldeiser.

Is er geen inning? Dan betaalt de schuldeiser geen commissie. Dit principe heet no cure, no pay, welke incassobureaus hanteren. De commissie zal doorgaans ongeveer 10% bedragen. Maar er zijn lagere commissies mogelijk. Ook het abonnementsgeld valt te bespreken. Het is dus zeker aan te raden om te kijken en te vergelijken.

Als we het marktgemiddelde bekijken voor een openstaand bedrag van €2500, komen we tot dit resultaat:

€2500 - €200 = €2300 voor de schuldeiser

Slaagt het kantoor er ook in om de kosten (intresten en schadebeding) te innen, dan betaalt de schuldeiser niks. Het incassobureau houdt de kosten dus voor, en de schuldeiser ontvangt de totale hoofdsom.

Er vindt geen inning plaats? Het kantoor is niet bevoegd om naar de rechter te stappen. Daarvoor doet een schuldeiser een beroep op een advocaat. Maar een incassobureau werkt veelal samen met advocaten.

Het kostenplaatje ziet er zo uit na een rechtszaak:

€2500 - €270 = €2230 voor de schuldeiser

De kosten van een advocaat

Als er in hetzelfde geval een advocaat tussenkomst, zal hij/zij ereloon en kosten aanrekenen. Vergelijken is dus ook hier de boodschap.

Op basis van marktgemiddelden krijgen we dit resultaat (als de wanbetaler ingaat op de ingebrekestelling door een advocaat).

€2500 - €50 = €2450 voor de schuldeiser

Slaagt de advocaat erin om eveneens de kosten (intresten en schadebeding) te innen, dan zijn ze voor de schuldeiser. In dat geval zou de advocaat het ereloon billijk moeten aanpassen.

Vindt er geen inning plaats? Dan gaat de advocaat naar de rechter en is dit het kostenplaatje voor de schuldeiser (als de tegenpartij wordt veroordeeld).

€2500 - €400 = €2100 voor de schuldeiser

Er zijn advocaten die geen ereloon aanrekenen en zich tevreden stellen met de rechtsplegingsvergoeding. Dan mogen we uitgaan van deze kosten: 

 €2500 - €250 = €2250 voor de schuldeiser