Incasso : Ontvang Gratis Offertes!Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Incasso : Ontvang Gratis Offertes!
Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Het is tijd om uw geld terug te vorderen! Het is tijd om uw geld terug te vorderen!

Incasso: Hoe werkt een aanmaning tot betaling?

Leestijd: 3 min

Het is heel vervelend als een debiteur na ontvangst van een factuur niet met de betaling over de brug komt. Bij wanbetaling kan een aanmaning tot betaling helpen om de debiteur over de streep te trekken om tot een betaling over te gaan. Hoe gaat dit in zijn werk?

 Aanmaning tot betaling

Wanneer stuurt u een aanmaning tot betaling?

Een aanmaning tot betaling wordt verstuurd als een debiteur niet binnen de gestelde termijn aan de betaling van een factuur heeft voldaan. Als een betaling na een eerste aanmaning uitblijft, kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.

Mocht u een incassobureau inschakelen, dan zal dit bureau eerst proberen om de wanbetaler met een nieuwe aanmaning tot betaling te bewegen. Als dit geen resultaat heeft, nemen zij andere maatregelen om uw geld te innen. Een incassobureau kan enkel een minnelijke invordering uitvoeren. Wanneer een minnelijke invordering geen effect heeft kan er worden overgegaan op een gerechtelijke invordering  middels een gerechtsdeurwaarder .

Hoe ziet een eerste aanmaning eruit?

Natuurlijk is het heel vervelend als een betaling waar u op wacht uitblijft. Voor bedrijven is een goede relatie met klanten echter essentieel. Klanten zijn mensen en zij kunnen een factuur over het hoofd zien of vergeten. Het is verstandig om hiermee rekening te houden en de wanbetaler op een milde manier te benaderen. In uw aanmaning tot betaling kunt u zinnen gebruiken als ‘wellicht is deze factuur aan uw aandacht ontsnapt’, of ‘wij verzoeken u vriendelijk om deze factuur voor [datum] te betalen’. Zorg er ook voor dat de betalingstermijn niet te kort is. Het is in dit stadium nog niet verstandig om een sanctie in de vorm van een boete op te leggen. Veruit de meeste wanbetalers zullen het bedrag na een eerste aanmaning tot betaling voldoen.

De eerste aanmaning kunt u zelf opstellen, maar u kunt hiervoor ook een incassobureau inschakelen. Zij weten welke bewoordingen ze het beste kunnen gebruiken, welke termijn er gegeven dient te worden, enz. Bovendien kan het incassobureau na uitblijven van betaling na de eerste aanmaning tot betaling overgaan op vervolgprocedures.

Hoe ziet een tweede of volgende aanmaning tot betaling eruit?

Een tweede of volgende aanmaning tot betaling is dwingender van toon. De wanbetaler heeft lang de tijd gehad om de betaling te doen en behoort op de hoogte te zijn van de openstaande vordering. Een goede tweede aanmaning bevat duidelijke taal. In de brief worden het openstaande bedrag, de verstreken termijn en de nieuwe termijn genoemd. Als de debiteur in de eerste herinnering geïnformeerd is over incassokosten, mogen deze nu in rekening worden gebracht. Verder kunnen nieuwe sancties worden genoemd, zodat deze kunnen worden opgelegd als een betaling wederom uitblijft.

Wat is een ingebrekestelling?

Als meerdere aanmaningen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan een schuldeiser overgaan tot een ingebrekestelling. In een ingebrekestelling maant de schuldeiser opnieuw tot betaling. Het verschil met een gewone aanmaning is, dat de wanbetaler in verzuim is als hij de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan. Een ingebrekestelling moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Redelijke termijn: de termijn waarbinnen moet worden betaald mag niet te kort zijn. De schuldenaar moet redelijkerwijs in staat zijn om aan het verzoek te voldoen.
  • Aangetekende brief: een schuldenaar kan alleen in verzuim zijn, als bewezen kan worden dat hij de ingebrekestelling daadwerkelijk heeft ontvangen. Vandaar dat deze doorgaans wordt verstuurd door middel van een aangetekende brief. Dit is echter niet verplicht.

Als sprake is van verzuim, mag de schuldeiser de overeenkomst met de schuldenaar ontbinden.