VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :Ontvang nu tot 4 Offertes!
VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :
Ontvang nu tot 4 Offertes!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenpark
tegen de Beste Prijs!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenparktegen de Beste Prijs!

Routebeheer

Leestijd: 6 min

Als bedrijfsleider weet u dat het belangrijk is veel aandacht te schenken aan kostenoptimalisatie. Het gaat hier immers om aanzienlijke besparingen die u kunt realiseren! Via een aantal eenvoudige technieken is het mogelijk om kosten te groeperen en de totaalfactuur te verlagen. Dat geldt ook voor route- of trajectoptimalisatie. Als uw werknemers vaak op de baan zijn en uw bedrijf over een eigen voertuigenpark beschikt, dan hebt u er alle baat bij om zo snel mogelijk werk te maken van route-optimalisatie.
Concreet gaat het daarbij om het optimaliseren van rijroutes of trajecten om leveringen zo efficiënt mogelijk uit te voeren, rekening houdend met de aanwezige logistieke beperkingen. Anders gezegd, u gaat routes zodanig organiseren dat u ze zo snel mogelijk kunt afwerken en daarbij zo weinig mogelijk kosten maakt. Dat impliceert uiteraard dat er een planningsfase aan voorafgaat waarbij u bepaalt welke taken elke werknemer moet uitvoeren, en in welke volgorde.

Het belang van route-optimalisatie kan vandaag nog moeilijk overschat worden. We weten immers dat slecht georganiseerde verplaatsingen of slecht beheerde ritten zowel u als bedrijfsleider als uw klanten al snel veel geld kunnen kosten. Een slecht routebeheer kan uw bedrijfsimago aantasten. En vroeg of laat heeft het ook een negatieve impact op uw omzet en op de werkomstandigheden van uw personeel. Routeplanning of route-optimalisatie biedt met u andere woorden voordelen op verschillende vlakken.

Hoe gaat route-optimalisatie concreet in zijn werk?

Elke economische activiteit heeft specifieke beperkingen waar men rekening moet mee houden. Zo moeten koerierbedrijven de overeengekomen leveringstermijnen respecteren, moeten herstelbedrijven technici kunnen toewijzen die over de vereiste competenties beschikken om een interventie uit te voeren, enz.
In de brede transportsector zijn verplaatsingskosten altijd een kwestie van tijd en geld, en moeten ze dus zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden.
Vanuit die optiek is route-optimalisatie dan ook een must.
Route-optimalisatie houdt in dat er vooraf een planningsfase plaatsvindt waarbij elke rit of taak zodanig wordt toegewezen dat nodeloos tijdverlies of overtollige kilometers vermeden worden. De ideale oplossing dus om tijd en geld te besparen!

Goed om te weten:
route-optimalisatie of routeplanning mag uiteraard nooit vertrekken van onhaalbare doelstellingen of situaties die werknemers in gevaar kunnen brengen. Ten aanzien van klanten kunt u overigens beter wat langere levertermijnen opgeven en die dan ook respecteren in plaats van te strakke deadlines die u onmogelijk kunt nakomen.

Eigenlijk komt route-optimalisatie neer op het oplossen van een mathematisch vraagstuk, rekening houdend met de doelstellingen en de specifieke beperkingen van uw bedrijf. Eens die parameters duidelijk gedefinieerd zijn, neemt het algoritme van de software die u gebruikt u het werk grotendeels uit handen. Er bestaan heel wat verschillende tools voor route-optimalisatie. Zo zijn er uiteraard de gewone navigatiesystemen en systemen voor gps-tracking, maar er bestaat o.a. ook specifieke software voor dispatchplanning, voor fleetmanagement, en voor de planning en opvolging van interventies. Elk van die pakketten heeft kenmerken die beantwoorden aan specifieke behoeften.

Goed om te weten:
vaak kan het nuttig zijn om 2 systemen die elkaar aanvullen te combineren. Zo is gps-tracking bijvoorbeeld onmisbaar om te kunnen volgen waar bestellingen en goederen zich bevinden, maar helpt deze software u niet om opdrachten of ritten toe te wijzen en te verdelen over uw personeel en uw beschikbare voertuigen. Daarvoor hebt u dan weer fleetmanagementsoftware nodig.

Voor welke bedrijven is route-optimalisatie geschikt?

Zoals we hierboven reeds zagen, maakt route-optimalisatie het voor bedrijven mogelijk om tijd en geld uit te sparen door hun verplaatsingen zo intelligent en efficiënt mogelijk te regelen. Een algoritme houdt daarbij rekening met alle gegevens, doelstellingen, de verkeerssituatie en andere beperkingen. Deze techniek om kosten te optimaliseren heeft voordelen voor bedrijven uit diverse sectoren, ongeacht hun omvang. Geen enkel bedrijf kan het zich immers veroorloven om geld te verspillen! Route-optimalisatie maakt het ook mogelijk om personeel betere werkomstandigheden te bieden en stelt uw klanten gerust dat u afgesproken leveringstermijnen zult nakomen. Route-optimalisatie is dus nuttig op verschillende niveaus en u heeft er als bedrijfsleider baat bij om de voordelen ervan te benutten.

Goed om te weten:
in tegenstelling tot wat velen denken, zijn systemen voor route-optimalisatie niet alleen interessant voor grotere transportbedrijven. Ook het vervoersmiddel waarmee uw werknemers zich verplaatsen - fiets, scooter, auto, bestelwagen, vrachtwagen, enz. - speelt op zich geen rol. De belangrijkste vraag die u zich moet stellen, is op welke manier u uw werkzaamheden wenst te optimaliseren, want voor elke behoefte bestaan specifieke oplossingen.

Wat zijn de voordelen van software voor route-optimalisatie?

Het gebruik van software voor route-optimalisatie biedt heel wat voordelen, zowel voor bedrijven, hun werknemers als hun klanten.
Het doel van deze software is bedrijven helpen om tijd en geld te besparen dankzij een algoritme dat de toewijzing van taken of ritten eerst analyseert en vervolgens optimaliseert. Anders gezegd, software voor route-optimalisatie beheert op een intelligente manier de verplaatsingen van elke werknemer. Daardoor stelt het bedrijf zich aan minder risico's bloot, verlaagt het zijn brandstofkosten en verloopt zowel de opvolging van gepresteerde uren als de algemene coördinatie en het beheer van mobiele medewerkers een stuk makkelijker en efficiënter.
Voor de werknemers zelf vertaalt route-optimalisatie zich in een betere organisatie van hun werk, een betere toewijzing van opdrachten en minder stress. Soms beschikken werknemers ook over de mogelijkheid om onderweg al opmerkingen in te geven over leveringen of trajecten om eventuele problemen in de toekomst te vermijden.
Dankzij de optimalisatie van de routes of trajecten zijn de leveringstermijnen korter, een voordeel dat dan weer sterk gewaardeerd wordt door de klanten.

Gps-tracking: handig in het kader van routeplanning

Gps-tracking is een van de tools die het mogelijk maken om rijroutes te optimaliseren. Gps-trackingsystemen bieden u de mogelijkheid om op elk moment de locatie van elke voertuig te kennen zodat u optimaal opdrachten kunt toewijzen, de afgelegde trajecten kunt volgen en de communicatie tussen teams kunt bevorderen. Tegelijk bepaalt een gps-trackingsysteem wat de beste rijroute is (rekening houdend met de afstand, rijtijd, eventuele tolkosten, enz.) en houdt het daarbij ook rekening met door het bedrijf bepaalde parameters (uurroosters werknemers, rijtijden, tolvrije wegen, enz.). Bovendien zijn gps-trackers erg klein en makkelijk te installeren in zowat elk type voertuig (auto's, vrachtwagens, bestelwagens, fietsen, scooters). Gps-trackers werden lange tijd hoofdzakelijk gebruikt in het goederentransport maar zijn vandaag een betaalbare en zelfs erg rendabele oplossing voor het optimaliseren van rijroutes.

Voor welke oplossing kiezen?

Er bestaan heel wat verschillende tools of oplossingen voor route-optimalisatie. Zo zijn er de gewone navigatiesystemen en systemen voor gps-tracking, maar er bestaat ook specifieke software voor dispatchplanning, voor fleetmanagement, en voor de planning en opvolging van interventies. Elke tool biedt antwoorden op specifieke noden. Dankzij gps-trackingsystemen kunt u bijvoorbeeld de exacte positie van uw bedrijfsvoertuigen bepalen, maar ze helpen u niet om de toewijzing van leveringen te optimaliseren.
Vaak is het dan ook nodig om meerdere systemen te combineren om uw routes of rijtrajecten verregaand te optimaliseren.
Bij het maken van uw keuze voor een of meerdere van deze oplossingen, dient u o.a. rekening te houden met:

  • het aantal betrokken werknemers
  • de af te leggen afstanden (korte of lange trajecten)
  • de frequentie van leveringen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, ...)
  • specifieke kenmerken van de leveringen (bijvoorbeeld verse producten die snel geleverd moeten worden, luxeproducten, enz.)

Goed om te weten: als u de verschillende tools wilt vergelijken om te bepalen wat voor u de meest geschikte oplossing is, aarzel dan niet om een beroep te doen op ons en surf naar de website companeo.com !
Al meer dan 20 jaar brengt Companeo professionele gebruikers in contact met gecertificeerde diensteverleners. Deze dienstverlening is volledig gratis en vrijblijvend. Binnen de 48 uur zult u tot 4 offertes ontvangen. Doe uw voordeel en surf naar companeo.com!