VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :Ontvang nu tot 4 Offertes!
VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :
Ontvang nu tot 4 Offertes!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenpark
tegen de Beste Prijs!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenparktegen de Beste Prijs!

Fleetmanagement en gps-tracking: een winnende combinatie

Leestijd: 8 min

Gps-tracking van bedrijfsvoertuigen, zeker als dit in real time kan gebeuren, is zonder meer een troef voor een optimaler beheer van voertuigenparken. Veel bedrijven maken er dan ook al gebruik van. In een aantal gespecialiseerde sectoren is gps-tracking van bedrijfsvoertuigen zelfs onmisbaar geworden. Op elk moment weten waar elk voertuig uit een bedrijfsvoertuigenpark zich bevindt, maar ook het in real time ontvangen van een hele reeks nuttige gegevens over de afgelegde trajecten, levert immers op verschillende vlakken voordelen op. 

Waarom is gps-tracking een aangewezen oplossing in combinatie met fleetmanagement, ongeacht het type voertuig? Wat zijn precies de voordelen van het gebruik van realtime trackingsystemen? En welke types trackingsystemen zijn het meest aangewezen voor wie deze voordelen wenst te benutten?

Fleetmanagement en gps-tracking: wat, hoe, voor welke voertuigenparken ?

Het in real time "tracken" of volgen van bedrijfsvoertuigen biedt antwoorden op een aantal specifieke uitdagingen waarmee beheerders van bedrijfsvoertuigenparken geconfronteerd worden, in het bijzonder voor een aantal specifieke economische activiteiten.

Fleetmanagement: definitie en uitdagingen

Fleetmanagement of het beheren van een bedrijfsvoertuigenpark omvat het toezicht op, het onderhoud van en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van alle voertuigen die door een bedrijf voor professionele doeleinden worden ingezet. Het voertuigenpark, vaak ook de vloot genoemd, wordt daarbij beschouwd als één geheel, een werkinstrument waarvan de productiviteit zo hoog mogelijk en de kosten zo laag mogelijk dienen te zijn.

Fleetmanagement kan betrekking hebben op om het even welk gemotoriseerd voertuig: motorfietsen, scooters, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, enz.

De doelstellingen van fleetmanagement zijn divers :

-  Het optimaliseren van rij- of trajecttijden

-  Het voorkomen van diefstal van voertuigen

-  Het reduceren van wachttijden en niet-productieve periodes

-  In het geval van geografisch verspreide voertuigen, bepalen welk voertuig het meest geschikt is om een bepaalde opdracht uit te voeren

-  Zicht krijgen op rijstijlen van chauffeurs om hun rijgedrag te optimaliseren

-  "Mechanische" gegevens van voertuigen analyseren om onderhoudscycli te beheren, ongevallen en pannes te voorkomen, en meer algemeen de levensduur van voertuigen te verlengen

-  Besparen op brandstofkosten.

Gps-tracking van bedrijfsvoertuigen als oplossing

Gps-trackingsystemen zijn een essentieel hulpmiddel voor een optimaal beheer van een bedrijfsvoertuigenpark.

Het volgen in "real time" (in werkelijkheid nagenoeg in real time, systemen worden telkens na enkele tientallen seconden bijgewerkt) via gps-trackers in het voertuig die permanent verbonden zijn en die gelinkt zijn aan specifieke trackingsoftware, maakt het onder meer mogelijk om:

-  Op elk moment te weten waar elk voertuig van de vloot zich bevindt en of het al dan niet beschikbaar is, dankzij een weergave op kaart in de applicatie van de beheerder

-  Die positiegegevens af te stemmen op parameters zoals de locatie van magazijnen waar goederen afgehaald of geleverd moeten worden, maar bijvoorbeeld ook op de eventuele locatie of positie van klanten zelf

-  In real time de beschikbaarheid van chauffeurs te checken

-  Voortdurend de "status" te verifiëren, zowel in real time als achteraf, van diverse bedrijfskritische parameters van voertuigen, indien deze via modules en meetsondes verbonden werden met de gps-tracker in het voertuig

-  Gegevens over het rijgedrag te analyseren aan de hand van precieze parameters zoals (optrek)snelheden, brandstofverbruik, bruuske remmanoeuvres, enz. om de chauffeurs te trainen in ecologisch verantwoord rijgedrag;

-  Waarschuwingen te krijgen (zowel chauffeurs als beheerders) indien bepaalde drempelwaarden met betrekking tot het voertuig of tot het rijgedrag overschreden worden

-  Als beheerder rechtstreeks te communiceren met het voertuig of de chauffeur in kwestie in het geval van (potentieel) gevaar, tot zelfs actief ingrijpen en bijv. het uitschakelen van de motor vanop afstand.

Afhankelijk van het type gegevens, van de verfijndheid van deze gegevens en van de automatische of geconfigureerde rapporten die doorgestuurd worden naar de beheerder, kan de gps-trackingsoftware aldus uitgroeien tot volwaardige fleetmanagementsoftware (of erin geïntegreerd worden). 

Voor welke types bedrijfsvoertuigenparken ?

Gps-tracking voor bedrijfsvoertuigen wordt vandaag gebruikt door om het even welk bedrijf dat over voertuigen beschikt die eropuit worden gestuurd voor professionele opdrachten, maar uiteraard fungeerden sommige economische sectoren logischerwijs als "early adopters":

-  Vrachtwagen- of transportfirma's, om de leveringen van goederen te optimaliseren

-  Andere logistieke bedrijven, zoals koerier- en bezorgdiensten

-  Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten, om onmiddellijk te bepalen welk voertuig zich het dichtst bij de klant bevindt

-  Ambulancediensten, om gelijkaardige redenen

-  Pechverhelpingsdiensten of andere bedrijven die bijstand aan huis leveren

Het is nuttig om te weten dat er anderzijds ook beroepscategorieën kunnen zijn waarbij het wettelijk niet toegestaan is om werknemers te tracken, bijvoorbeeld in het geval van vertegenwoordigers die zelf in alle vrijheid hun verplaatsingen mogen organiseren.

Lagere fleetmanagementkosten dankzij gps-tracking voor bedrijfsvoertuigen

Dankzij realtime gps-trackingsystemen is het dus mogelijk om het beheer van een bedrijfsvoertuigenpark gevoelig te optimaliseren en te besparen op brandstof- en onderhoudskosten maar ook om aanzienlijke productiviteitswinst te boeken.

Lagere brandstofkosten

Brandstofkosten kunnen tot 25% vertegenwoordigen van de totale kosten van een transportbedrijf.

Gps-trackingsystemen voor bedrijfsvoertuigen kunnen die kosten omlaaghalen, dankzij:

-  Het berekenen van de kortste of de zuinigste routes (optimale rijtrajecten)

-  De identificatie van de voertuigen die zich het dichtst in de buurt van een opdracht bevinden in het geval van geografisch verspreide vloten

-  Het analyseren van het rijgedrag van chauffeurs

-  Het optimaliseren van het onderhoud van voertuigen via de realtime analyse van cruciale mechanische punten

-  Het bijwonen van opleidingen ecologisch verantwoord rijgedrag; deze worden vaak samen met gps-trackingsystemen verkocht of soms ook gratis aangeboden!

Lagere onderhoudskosten

Aangezien het mogelijk is diverse sensoren te verbinden met het gps-trackingsysteem van bedrijfsvoertuigen, kan de slijtage van cruciale onderdelen van het voertuig quasi in real time gemonitord worden en kunnen er waarschuwingen worden gegeven bij afwijkende waarden.

Daardoor wordt het mogelijk om te voorkomen in plaats van te genezen en kunnen onderhoudsbeurten beter ingepland worden in functie van elk voertuig afzonderlijk.

De parameters die in real time gemonitord kunnen worden, omvatten onder meer:

-  de brandstoftank

-   het niveau en de temperatuur van de motorolie

-  de motortemperatuur

-  het remmen

-  de kilometerstand

-  het accelereren

Hogere productiviteit

Gps-trackingsystemen verbeteren ook het beheer van een bedrijfsvoertuigenpark door de algemene productiviteit te verhogen van zowat alles wat met professionele verplaatsingen te maken heeft.

De beste gps-trackingsystemen fungeren niet alleen als volwaardige fleetmanagementsoftware, ze worden vaak ook ontwikkeld als sectorspecifieke applicaties die geïntegreerd kunnen worden in sectorspecifieke oplossingen of software-omgevingen.

Zo maakt gps-tracking het ook mogelijk om :

-  op elk moment de periodes waarin beschikbare chauffeurs niet productief zijn te minimaliseren

-  de tijd die besteed moet worden aan administratie na afloop van een opdracht te minimaliseren, aangezien een groot deel van de rapportage automatisch kan gebeuren via de configureerbare rapporten van de trackingsoftware

-  de tijd waarin elk voertuig van de vloot niet benut wordt te minimaliseren, onafhankelijk van de chauffeurs

-  voertuigen langer te gebruiken dankzij de optimalisatie van hun onderhoud

-  de klanttevredenheid te verhogen door de klant binnen bepaalde grenzen toegang te bieden tot de gps-trackinginfo van de voertuigen die instaan voor zijn bestellingen.

Gps-trackingsystemen voor bedrijfsvoertuigen: welke types zijn technisch het meest aangewezen?

Niet alle trackingsystemen zijn even performant in het kader van het beheer van een bedrijfsvoertuigenpark. De meest gebruikte systemen - gps-trackers in real time of op verzoek, of systemen via mobiele telefonie - zijn niet allemaal even efficiënte instrumenten voor fleetmanagement.

Gps-trackers in real time

Voertuigvolgsystemen die werken op basis van gps-technologie worden veruit het vaakst gebruikt. Of de positie of locatie van het voertuig bepaald wordt in real time of nagenoeg in real time is niet afhankelijk van het type gps-ontvanger dat gebruikt wordt, maar wel van de dienstenbundel en de software die samen met de gps-trackers aangeboden wordt.

Om te kunnen genieten van gps-tracking in real time hebt u naast de gps-tracker ook een abonnement nodig dat vergelijkbaar is met een gsm-abonnement en dat een continue gegevensoverdracht mogelijk maakt, evenals performante software om die gegevens permanent te verwerken.

Bovendien moet de gps-tracker (los van het doorgeven van de geografische positie) via specifieke modules of meetsondes verbonden worden met specifieke onderdelen van het voertuig om bedrijfskritische parameters te kunnen "uitlezen".

Gps-trackers op verzoek

Sommige gps-systemen sturen niet in real time en dus continu gegevens door maar slechts met regelmatige tussenpozen of op verzoek.

In het eerste geval worden de ruwe positiegegevens zonder enige andere informatie automatisch naar de beheerder doorgestuurd via sms, bijvoorbeeld een aantal keer per traject.

In het tweede geval moet de beheerder zelf vanop afstand een verzoek of commando doorgeven om de positiegegevens van het met de gps-tracker uitgeruste voertuig te verkrijgen.

Beide oplossingen kunnen dan ook niet als een geloofwaardige oplossing voor fleetmanagement worden beschouwd.

Geolokalisatie via mobiele telefonie-systemen

Geolokalisatie kan ook uitsluitend via mobiele telefonie gebeuren.

In dit geval worden de signalen van het mobiele telefonie-netwerk gebruikt om met behulp van driehoeksmeting de positie van de voertuigen te bepalen. Deze systemen zijn minder performant dan systemen op basis van het gps-satellietnetwerk en bijgevolg ook weinig verspreid op de professionele markt.

Tot slot is het ook mogelijk om zich niet te baseren op een gps-toestel of een gps-tracker die in het voertuig werd geïnstalleerd maar om gebruik te maken van de smartphone van de chauffeur. Deze smartphones maken ofwel gebruik van het gps-netwerk, ofwel van het gsm-netwerk, ofwel van een combinatie van beide (o.a. bij de iPhone). De positiegegevens worden dan doorgestuurd naar een mobiele app. Het grootste nadeel van dit systeem is dat het enkel werkt wanneer de telefoon zich effectief in het voertuig bevindt.

Als u eraan denkt om uw voertuigenpark uit te rusten met een gps-trackingsysteem, aarzel dan niet om gebruik te maken van onze gratis dienstverlening waarbij u offertes kunt aanvragen van diverse leveranciers en ze vervolgens makkelijk kunt vergelijken.