VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :Ontvang nu tot 4 Offertes!
VOERTUIG TRACKING SYSTEEM VERGELIJKEN :
Ontvang nu tot 4 Offertes!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenpark
tegen de Beste Prijs!
Verbeter de Efficiëntie van uw wagenparktegen de Beste Prijs!

Een gps-tracker voor professionals kiezen

Leestijd: 6 min

Gps-trackingsystemen zijn onmisbaar om de voertuigen van een bedrijfsvloot te kunnen lokaliseren. Ze zijn steeds makkelijker verkrijgbaar, bestaan in verschillende modelcategorieën, met toestellen die verschillende eigenschappen hebben en dus ook geschikt zijn voor verschillende toepassingen.

Om het type gps-tracker te kiezen dat het best op uw behoeften is afgestemd, is het dan ook van essentieel belang om de werkingsprincipes van deze toestellen goed te begrijpen.

En uiteraard ook om een tracker voor bedrijfsvoertuigen te kiezen die afgestemd is op uw budget.

Het doel van dit artikel is precies om de werking van gps-trackers uit te leggen, u de verschillende types toestellen voor te stellen, evenals objectieve criteria, waaronder de prijs, die het u mogelijk maken een bepaald model te kiezen.

Wat is een gps-tracker ?

Een gps-tracker is een zender/ontvanger die het mogelijk maakt de plaats te bepalen van voertuigen waarin hij is geïntegreerd. Maar hoe werkt zo'n tracker ?

Principe

Een gps-tracker (soms ook 'tag' of 'tracer' genoemd) is een klein apparaatje dat verbinding maakt met het gps-satellietnetwerk om in real time de exacte locatie te bepalen van het object (personen, voertuigen, enz.) waarop het zich bevindt of waarin het is ingebouwd.

Gezien de kleine afmetingen van het toestel kan het op of in allerlei "dragers" worden bevestigd, bijvoorbeeld in de boekentas van een kind of in de halsband van een huisdier, maar het vaakst worden ze gebruikt in voertuigen. Ze maken het immers mogelijk om heel snel de plaats te bepalen van gestolen of 'verloren' voertuigen. Gps-trackers zijn dan ook een gewaardeerde bondgenoot van beheerders van bedrijfsvoertuigenparken (fleet managers) en van transportbedrijven.

De Franse privacy-autoriteit CNIL maakt een onderscheid tussen bedrijfsvoertuigen die door werknemers uitsluitend tijdens het uitoefenen van hun job worden gebruikt en bedrijfsvoertuigen die ook privé worden gebruikt en dus een zogenaamd voordeel in natura vormen. Voor die laatste categorie beveelt de CNIL een uitschakelbaar systeem aan om de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te respecteren.

Werking van gps-systemen

Bij de werking van gps-trackers is het van belang een onderscheid te maken tussen de verzend- en de ontvangstfase :

 • De ontvanger is ingebouwd in het voertuig, ofwel rechtstreeks tegen het koetswerk via magneten, ofwel in het handschoenenkastje of in de kofferruimte.
 • Ontvangers op accuvoeding kunnen aangesloten worden op de batterij van het voertuig.
 • Het toestel kan ofwel geactiveerd worden bij het opstarten van het voertuig, ofwel met regelmatige tussenpozen van 2 minuten, ofwel wanneer het voertuig zich verplaatst, of wanneer de bestuurder de motor stillegt. Het is in feite het spanningsverschil bij het opstarten of stilleggen van het voertuig dat het systeem activeert,
 • De ontvanger maakt verbinding met het gps-satellietnetwerk, dat hem op regelmatige tijdstippen zijn exacte positie of locatie doorstuurt,
 • Via een mobiel telefonienetwerk wordt die positie via sms-berichten met min of meer regelmatige tussenpozen door de tracker verzonden naar het realtime volg- of trackingsysteem, doorgaans trackingsoftware. Bij niet-geconnecteerde systemen gebeurt dit pas als het voertuig terug "thuis" is.

Gps-trackingsystemen hebben heel wat voordelen omdat ze bedrijven in staat stellen een brede waaier van gps-gegevens te verzamelen:

 • De exacte positie van medewerkers, in real time;
 • Het aantal afgelegde kilometers (per uur, dag, enz.)
 • Het aantal stops of pauzes en de duur ervan;
 • Een historiek van de verplaatsingen: op een kaart wordt het exacte traject van het voertuig schematisch weergegeven.

De trackingsoftware op de servers van aanbieders van gps-trackingsystemen maakt het bovendien mogelijk om nog heel wat andere belangrijke gegevens te verzamelen en te analyseren met het oog op een optimaal vlootbeheer.

Zo is het onder meer mogelijk:

 • Om voor elk voertuig een uitgebreid dagoverzicht te ontvangen : vertrek- en aankomsttijden, pauzes, duur van elk traject, gemiddelde snelheid, enz.
 • Om al deze informatie via sms te ontvangen: met regelmatige tussenpozen, op een vast tijdstip, of ook wanneer een voertuig een vooraf bepaalde geografische zone verlaat bijv.

Het gebruik van een gps-trackingsysteem houdt dus voordelen in voor bedrijven en voor hun klanten: het bedrijf verhoogt zijn productiviteit door de arbeidsprestaties van zijn werknemers te optimaliseren en klanten hebben bijvoorbeeld de zekerheid dat ze tijdig hun leveringen ontvangen.

Verschillende types gps-trackers

Er bestaan verschillende types gps-trackers voor bedrijfsvoertuigen : met of zonder abonnement, met of zonder eigen voeding, geconnecteerd of niet-geconnecteerd.

Geconnecteerde en niet-geconnecteerde trackers

Het is van belang erop te wijzen dat het al dan niet "geconnecteerd" zijn bij gps-trackers uitsluitend betrekking heeft op de manier waarop de toestellen lokalisatiegegevens rapporteren of doorsturen. Uiteraard moet om het even welk toestel verbonden zijn met het gps-netwerk om zijn locatie te kunnen bepalen.

"Niet-geconnecteerde" trackers zijn echter niet verbonden met een mobiel telefonienetwerk of gsm-netwerk om die gegevens door te sturen. De positiegegevens worden pas uitgelezen eens de tracker uit het voertuig wordt gehaald, of toch in elk geval de gegevensdrager (geheugenkaart) van de tracker. Niet-geconnecteerde trackers zijn een tijdlang populair geweest bij transportfirma's maar worden vandaag niet zo vaak meer gebruikt.

Trackers met interne batterij en trackers op accuvoeding

Het is ook mogelijk een onderscheid te maken tussen gps-trackers op basis van de manier van stroomvoorziening.

Een autonome gps-tracker heeft een eigen, interne batterij. Een tracker op accuvoeding wordt aangesloten op de batterij van het voertuig waarin hij zich bevindt.

Autonome gps-trackers moeten dus regelmatig opgeladen worden. De werkingsduur van trackers op accuvoeding is daarentegen nagenoeg onbeperkt.

Gps-trackers met en zonder abonnement

Een van de belangrijkste vragen met betrekking tot de werking van de verschillende types gps-trackers is misschien wel of ze al dan niet een abonnement nodig hebben voor het doorsturen van locatiegegevens?

Het antwoord op die vraag is niet altijd zo eenvoudig want ook veel gps-trackers zonder abonnement beschikken toch over een simkaart en maken verbinding met een gsm-netwerk om via sms-berichten regelmatig positiegegevens door te sturen.

Hoe uw gps-tracker kiezen?

De bovenstaande kenmerken van gps-trackers leiden uiteindelijk tot een aantal criteria die u kunnen helpen om een objectieve keuze voor een bepaald type toestel te maken. Een van die criteria is uiteraard ook de kostprijs.

Criteria om uw keuze te bepalen

De onderstaande vragen kunnen u helpen om een gps-trackingsysteem te kiezen dat beantwoordt aan de noden van uw bedrijf :

 • Welke autonomie (type stroomvoorziening) heeft de tracker? Dit hangt ook samen met de gemiddelde duur van de professionele verplaatsingen die de uitgeruste voertuigen afleggen.
 • Met welke frequentie worden de locatiegegevens bijgewerkt? Wie op zoek is naar een oplossing die het mogelijk maakt om voertuigen in real time te tracken, moet hoe dan ook kiezen voor een systeem met abonnement.
 • Heeft het toestel nog andere functionaliteit op het vlak van veiligheid? Sommige trackers zijn bijv. ook uitgerust met een bewegingsdetector.
 • Welke gegevens worden er allemaal doorgestuurd of gerapporteerd? De kenmerken van de trackingsoftware zijn lang niet altijd even uitgebreid.
 • Hoe wordt het toestel in of op het voertuig bevestigd? Ontvangers met magneetbevestiging maken een discrete plaatsing mogelijk maar moeten voldoen aan strenge eisen op het vlak van waterdichtheid (IP-normen).
 • Kan de gps-tracker steminstructies geven aan de bestuurder of kan hij steminstructies ontvangen (spraakbediening)?
 • Welke service biedt de leverancier van het trackingsysteem, o.a. op het vlak van bereikbaarheid, ondersteuning en garantiebeleid ?

Kostprijs van gps-trackers

De kostprijs is uiteraard een belangrijk criterium bij het vergelijken van gps-trackingsystemen.

Afhankelijk van het type tracker situeren de prijzen zich doorgaans binnen de onderstaande prijsvorken:

 • Trackers zonder abonnement, een interne batterij en beperkte functionaliteit zijn al verkrijgbaar onder de 100 euro en tot 200 euro voor een geconnecteerd model.
 • Voor trackers met abonnement ligt de prijs doorgaans tussen de 200 en de 400 euro,
 • Het abonnement kost doorgaans tussen de 10 à 20 euro per maand en staat los van de aankoop van de tracker.

Hoe dan ook is het raadzaam om altijd offertes voor gps-trackers aan te vragen bij zoveel mogelijk aanbieders van gps-trackers om er zeker van te zijn dat het model in kwestie en de service van de leverancier beantwoorden aan uw behoeften als bedrijf. Via een online platform zoals Companeo kunt u met slechts een paar muisklikken duidelijke en informatieve offertes ontvangen.