Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Incasso

Wat is een minnelijke invordering?

Heeft u klanten die hun rekeningen niet betalen? Het inschakelen van een incassobureau is de eerste stap. Zij kunnen overgaan tot de minnelijke invordering. Wat valt er precies onder de minnelijke invordering? En wat als er nog steeds niet wordt betaald? Lees hier wat u kunt doen in het geval van onbetalende klanten.

Een incassobureau inschakelen

In het geval van onbetalende klanten is het altijd verstandig om een incassobureau  in te zetten. Doordat er wordt gecommuniceerd via een derde partij wordt de goede relatie met klanten behouden. Daarnaast is een incassobureau op de hoogte van de toegestane stappen die genomen kunnen worden.

Een incassobureau zal over gaan tot de minnelijke invorderingsprocedure . Dit wil zeggen dat de schuldenaar wordt aangespoord tot betaling van de schulden. Dit kan via aanmaningsbrieven of per telefoon bijvoorbeeld. Het incassobureau is hierbij wel aan bepaalde regels gebonden en zij zijn hier uiteraard uitstekend van op de hoogte. Zo dienen incassobureaus te handelen in overeenstemming met de menselijke waardigheid en de bescherming van het privéleven van de klant. Daarnaast mogen zij de consument niet misleiden.

 Schuldenaar

Gerechtelijke invordering

Een incassobureau is enkel gerechtigd om een minnelijke invorderingsprocedure uit te voeren. Hier begint de schuldeiser dan ook mee. Wanneer de schuldenaar nog niet betaald, ondanks de aanmaningen kan er over worden gegaan op een gerechtelijk invordering . Voor een gerechtelijke invordering is echter een uitvoerbare titel nodig. Dit kan bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank zijn.

Bij een gerechtelijke invordering kunnen, in tegenstelling tot de minnelijke invordering, dwangmaatregelen worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het loon van de schuldenaar, de woning, de wagen, etc. Hiervoor zal een deurwaarder worden ingezet.

Ontdek andere vragen over Incasso :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Incasso ga naar Onze koopgids