Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Incasso

Gerechtelijke invordering?

Beste F. de Hooze,

Wanneer er nog geen betaling is ontvangen na een minnelijke invordering (bijvoorbeeld aanmaningsbrieven) kan er over worden gegaan op een gerechtelijke invordering. Hiervoor zal eer eerst een procedure voor de rechtbank moeten worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een advocaat. Zonder een uitvoerbare titel, zoals een vonnis, kan er geen gerechtelijke invordering worden ingezet.

U leest meer over incassoprocedures  in de informatieve gids.

Ontdek andere vragen over Incasso :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Incasso ga naar Onze koopgids