Op zoek naar een Boekhouder  of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Boekhouding eenmanszaak

Leestijd: 2 min

Bent u eigenaar van een eenmanszaak? Dan bent u onderworpen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen. U kunt er voor kiezen om de boekhouding voor uw eigen rekening te nemen, maar u kunt ook een erkende boekhouder of accountant in de arm nemen. U leest hier meer over die optie.

 Boekhouding eenmanszaak

Een eenmanszaak dient, net als bedrijven met een andere rechtsvorm, te voldoen aan een aantal basis principes op het gebied van de boekhouding. Onafhankelijk van de rechtsvorm of omvang van het bedrijf dient met te voldoen aan de volgende punten:

  • Men dient een volledige boekhouding te voeren. Alle verrichtingen, vorderingen, schulden, bezittingen enz. dienen te worden opgenomen.
  • Men dient een boekhouding te voeren die is aangepast aan de aard, omvang en behoeften van het bedrijf.
  • Er dient een jaarrekening te worden opgemaakt die een getrouw beeld geeft van de financiële situatie, het vermogen en de resultaten van de onderneming.
  • De boekhouding dient gebaseerd te zijn op verantwoordingsstukken, welke gedurende 10 jaar gebaard dienen te worden.
  • De boekhouding dient gevoerd et worden, rekening houdend met de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Hiernaast bestaat er voor eenmanszaken enkele specifieke boekhoudkundige verplichtingen. Hierbij valt een eenmanszaak onder de noemer “kleine ondernemingen”. Zij mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Dit bestaat uit een financieel dagboek, en inkoopboek, een verkoopboek en een inventarisboek.

Op basis van deze vereenvoudigde boekhouding dient een eenmanszaak een aantal verplichte belastingaangiftes doen:

  • Elk kwartaal dient er een periodieke BTW aangifte te worden gedaan.
  • Eens per jaar dient er een klantenlisting te worden doorgegeven.
  • Eens per jaar dient er een aangifte van de personenbelasting te worden gedaan.

Boekhouding eenmanszaak uitbesteden?

Als ondernemer van een eenmanszaak bent u niet verplicht om een boekhouder in te schakelen. Wanneer u zelf de kennis en tijd heeft kunt u de boekhouding ook voor uw eigen rekening nemen. Toch is het, vooral in het begin, zeker aan te raden om de expertise van een erkende boekhouder of accountant in t schakelen.

Veel boekhouders en accountant werken tegenwoordig met (online) boekhoudsoftware. Hierbij kunt u zelf de boekhouding bijhouden, de boekhouder of accountant verzorgt enkel de opvolging. Voornamelijk voor het aangeven van de belasting van uw eenmanszaak kan het verstandig zijn om een erkende boekhouder in te schakelen.  Zorg er altijd voor dat u zeker bent dat de persoon die u inschakelt ingeschreven is bij het betreffende beroepsinstituut. Voor erkende boekhouders is dit het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten  (BIBF), voor accountants is dit het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten  (IAB). Enkel zij mogen de beroepstitel boekhouder en accountant voeren.