Op zoek naar een Boekhouder  of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Wat zijn de taken van een boekhoudkantoor?

Leestijd: 2 min

De titel boekhouder is, net als accountant, een beschermde titel in België. Niet iedereen mag deze beroepstitel gebruiken. Wat een boekhoudkantoor precies voor u kan betekenen zullen we voor u hier op een rij zetten.

 Boekhoudkantoor

Boekhouder, een beschermde titel

De beroepstitel boekhouder en boekhouder-fiscalist is een beschermde titel in België. Dit betekent dat niemand de beroepstitel mag gebruiken wanneer deze niet staat ingeschreven op het tableau van de titularissen van het beroep bijgehouden door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Een erkend boekhoudkantoor mag dan ook alleen boekhouders in dienst hebben die erkend zijn door het beroepsinstituut.

Accountants en bedrijfsrevisoren  mogen daarentegen de werkzaamheden van een boekhoudkantoor uitvoeren zonder ingeschreven te staan op het tableau van het BIBF. Ze mogen dan echter niet de titel van erkend boekhouder gebruiken.

Wat kan een boekhoudkantoor voor u betekenen?

Boekhouders van een boekhoudkantoor houden zich voornamelijk bezig met de organisatie en het bijhouden van de boekhouddiensten en administratie van personen en bedrijven. De wet van 22 april 1999 heeft de beroepsgroep vier werkzaamheden met betrekking tot boekhouding en fiscaliteit toevertrouwd. Volgens artikel 49 van de betreffende wet houdt een boekhoudkantoor zich bezig met de volgende taken (BIBF):

  • De organisatie van boekhouddiensten en de raadgeving hieromtrent.
  • Het opmaken van rekeningen, aan de hand van het openen, houden en centraliseren van boekingen.
  • Het opmaken van jaarrekeningen volgens de wet en het bepalen van de resultaten aan de hand hiervan.
  • Advies geven in alle belastingaangelegenheden, zoals belastingplichtigen bijstaan bij het nakomen van fiscale verplichtingen en belastingplichtigen vertegenwoordigen.

De eerste drie punten komen overeen met de taken van een accountant en bedrijfsrevisoren. De laatste taak delen ze met belastingconsulenten.

Plichten boekhouders van boekhoudkantoor

Naast de toegewezen taken van de wet van 22 april 1999, hebben boekhouders ook enkele persoonlijke plichten die zij dienen na te komen. Dat zijn de volgende:

  • Het beroepsgeheim, volgens het artikel 458 van het strafwetboek.
  • De meldingsplicht, in het geval van witwaspraktijken bijvoorbeeld.
  • De onafhankelijkheid, wanneer deze in het geding is dient de mandaat te worden teruggegeven.
  • Permanente vorming, volgens een minimum aantal uren per jaar, bepaalt door de Raad.
  • Onverenigbaarheden, het beroep van erkend boekhouder dient op zelfstandige basis te worden uitgevoerd.