Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Wat zijn de taken van een accountant?

Leestijd: 2 min

Het verschil tussen een boekhouder en een accountant is vaak onduidelijk. Dit komt vooral doordat de termen door elkaar gebruikt worden. De taken van beide beroepen lijken dan ook op elkaar. Er bestaan echter verschillen, voornamelijk op het gebied van bevoegdheden. We zullen het voor u op een rij zetten.

 Accountant

De verschillen tussen een accountant en een boekhouder

In eerste instantie is er een verschil in de werkzaamheden van beide beroepsgroepen. Een accountant houdt zich voornamelijk bezig met de inrichting en de controle van de boekhouding en de administratie van personen of bedrijven. Een boekhouder  richt zich voornamelijk op het onderhoud van de boekhouding en administratie.

Hiernaast zijn er ook verschillen op het gebied van opleiding, bevoegdheden en de kosten. We zetten het voor u op een rij:

 • Opleiding

Een accountant heeft een langere opleiding gevolgd dan een boekhouder. Een boekhouder volgt een driejarige opleiding aan een hogeschool. Voor de titel accountant is een aanvullend jaar nodig en de opleiding wordt doorgaans gevolgd aan een universiteit.

Beide beroepen zijn in België beschermd en voor het uitoefen van het beroep is dan ook een erkenning nodig van een beroepsinstituut. Een accountant kan dit doen bij het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Een boekhouder kan dit doen bij het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

 • Bevoegdheden

Een accountant heeft meer bevoegdheden dan een boekhouder. Zo mag een accountant een verklaring van financiële betrouwbaarheid geven. Deze bevoegdheid heeft een boekhouder niet.  In het kort heeft een accountant het recht om de werkzaamheden van een boekhouder uit te voeren, maar dit geldt niet andersom.

 • Kosten

Over het algemeen kan er worden vast gesteld dat de kosten van een accountant hoger liggen dan die van een boekhouder. Dit komt voornamelijk door de langere opleiding die zij hebben gevolgd, de expertise en de uitgebreidere bevoegdheden

De taken van een accountant

Zoals hierboven genoemd zijn de taken van een accountant gericht op de inrichting en controle van de boekhouding en administratie van personen of bedrijven. We zetten de belangrijkste taken en bevoegdheden (volgens het IAB) voor u op een rij:

 • Boekhoudkundige controle
 • Privé- en gerechtelijke expertise
 • Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking
 • Boekhouding van derden organiseren en voeren
 • Advies in fiscale zaken
 • Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle
 • Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur
 • Opmaken van de nodige verslagen

Deze lijst wordt op de website van het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten uitvoerig besproken en aangevuld met overige belangrijke taken.