Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Boekhouding VZW

Leestijd: 2 min

Ook VZW’s zijn onderworpen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen. Hierbij zijn enkele richtlijnen die gevolgd moeten worden, afhankelijk van de grootte van de VZW. We zullen ze hier bespreken.

 Boekhouding vzw

De boekhoudkundige verplichtingen  hangen af van de omvang van de VZW. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, grote en heel grote VZW’s.

 • Kleine VZW

Wanneer een vereniging niet voldoet aan de kenmerken van een grote VZW, dan wordt deze gerekend tot de kleine. U kunt de criteria van een grote vereniging vinden bij punt twee.

Een kleine VZW dient een vereenvoudigde boekhouding te voeren. Een kleine vereniging kan er echter ook vrijwillig voor kiezen om een dubbele boekhouding te voeren. Kleine VZW’s dienen hun rekeningen neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vereenvoudigde boekhouding is in feite een liquiditeitsboekhouding. Dit betekent dat er een systeem van ontvangsten en uitgaven wordt bijgehouden in twee dagboeken. Het dagboek dient 7 jaar te worden bewaard. Daarnaast dient er een staat van de ontvangsten en uitgaven te worden bijgehouden. Ook dient er een inventaris van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen te worden opgemaakt. Als laatste dienen de volgende toelichtingen te worden vermeld:

 • Samenvatting waarderingsregels
 • Aanpassingen waarderingsregels
 • Genormaliseerd schema van staat van vermogen
 • Rechten en plichten die niet uitgedrukt kunnen worden in cijfers
 • Grote VZW

Men rekent verenigingen tot de grote VZW’s wanneer ze, aan het einde van het boekjaar,  voldoen aan een van de volgende drie de volgende criteria:

 • De vereniging heeft, gemiddeld over een jaar, 5 voltijdse werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
 • De VZW heeft €321.500 aan ontvangsten, exclusief bijzondere ontvangsten en BTW.
 • De vereniging heeft een balanstotaal van €1.249.50.

Grote VZW’s dienen een volledige dubbele boekhouding te voeren. De jaarrekeningen dienen te worden opgesteld volgens de wet van 17 juli 1975. De boekhouding en jaarrekeningen dienen verplicht te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 • Zeer grote VZW

Wanneer men aan de volgende voorwaarden voldoet valt men in de categorie van de zeer grote VZW’s. De vereniging heeft ofwel 100 of meer voltijdse werknemers, of 2 of meer van de volgende drie voorwaarden worden overschreden:

 • De vereniging heeft 50 of meer voltijdse werknemers.
 • Het balanstotaal van de vereniging is €3.650.000.
 • De vereniging heeft €7.300.000 aan ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en BTW.

De zeer grote VZW’s dienen evenals de grote VZW’s een handelsboekhouding te voeren. Hiernaast dienen ze een commissaris te benoemen.