Incasso : Ontvang Gratis Offertes!Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Incasso : Ontvang Gratis Offertes!
Vergelijk en Kies Uw Incassobureau!
Het is tijd om uw geld terug te vorderen! Het is tijd om uw geld terug te vorderen!

Incasso: Wat zijn wanbetalers en hoe kunnen ze worden aangezet tot betalen?

Leestijd: 2 min

Het is uitermate vervelend als u te maken krijgt met wanbetalers die hun plichten niet nakomen. Dit kan voor uw bedrijf verstrekkende gevolgen hebben. Gelukkig kunt u wegen bewandelen om een betaling van uw schuldenaars te eisen.

 Wanbetalers

Incassobureau

Als u na meerdere aanmaningen geen betaling ontvangt, is de eerste stap het inschakelen van een incassobureau. Een incassobureau  zal proberen het verschuldigde bedrag alsnog te innen. Dit doen ze onder meer door herinneringen en aanmaningen  te sturen. Het is ook mogelijk dat ze telefonisch contact zoeken met een wanbetaler. Ze zullen dan proberen om via dit persoonlijke contact afspraken te maken over de betaling. Het kan ook zijn dat ze een betalingsregeling treffen. De kosten voor het incassobureau worden verhaald op de schuldenaar.

Hoewel incassobureaus wanbetalers op verschillende manieren kunnen overhalen om tot een betaling over te gaan, slagen ze er niet altijd in om een betaling af te dwingen. Dan is een gerechtsdeurwaarder  de volgende stap.

Deurwaarder

Als de aanmaningen van een incassobureau niets opleveren, kunt u overwegen om een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder kan een dagvaarding opstellen, waarmee een gerechtsprocedure tegen een wanbetaler wordt gestart. Na een vonnis van de rechter mag de deurwaarder beslag leggen op goederen, zaken en het vermogen van de schuldenaar.

De kosten voor de deurwaarder en de rechtsgang worden, indien mogelijk, verhaald op de wanbetaler. Hoewel de schuldenaar deze kosten dient te vergoeden, kan het zijn dat de schuldeiser hier uiteindelijk voor opdraait. Dit is het geval wanneer blijkt dat de schuldenaar niet in staat is om de kosten te voldoen.

Wanbetalers voor de rechter

Soms is een gerechtelijke procedure de enige weg om wanbetalers tot een betaling te dwingen. Er zijn twee incassoprocedures:

  • Bodemprocedure: een bodemprocedure is de meest gangbare incassoprocedure. Aan het eind van deze procedure wordt een definitieve uitspraak door de rechter gedaan. Het kan echter wel een jaar duren voor het vonnis uiteindelijk wordt geveld, dit maakt de bodemprocedure tot een lang en slepend proces.
  • Kort gedingprocedure: schuldeisers hebben niet altijd veel tijd om op een uitspraak van een rechter te wachten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een schuldenaar binnen afzienbare tijd failliet zal worden verklaard. Ook is het mogelijk dat de schuldeiser het verschuldigde bedrag nodig heeft voor de bedrijfsvoering. In deze gevallen kan een kortgedingprocedure worden gestart. Bij een kort geding is het mogelijk dat de rechter op de dag van de zitting nog een uitspraak doet, maar dit kan ook twee weken duren. De uitspraak van een kort geding is, in tegenstelling tot de uitspraak van een bodemprocedure, niet definitief.