Kassasysteem:  Vergelijk tot 4 Gratis Offertes!
Kassasysteem: Vergelijk tot 4 Gratis Offertes!
Vergelijken was nog nooit zo makkelijk:
Ontvang tot 4 Offertes binnen enkele minuten!
Vergelijken was nog nooit zo makkelijk:Ontvang tot 4 Offertes binnen enkele minuten!

Verkooppunten: Voor wie is een geregistreerde kassa verplicht?

Leestijd: 3 min

Sedert 1 januari 2015 ging de verplichte gefaseerde implementatie van het in de volksmond als ‘black box’ omschreven geregistreerde kassa systeem (GKS) van start. Uiterlijk op 31 december 2015 moet elke inrichting die geacht wordt het systeem te gebruiken, het systeem effectief toepassen. Eind 2014 stuurde de werkgroep GKS van de FOD Financiën hierover een informatief rondschrijven aan heel wat horecabedrijven. Of u echter zo’n brief kreeg of niet: als u onder deze verplichtende maatregel valt, dan moet zich in de loop van 2015 geregistreerd hebben. 

Geregistreerde kassa

Voor welke soort ondernemingen is de geregistreerde kassa verplicht?

Het GKS is verplicht voor een aantal bedrijven die ressorteren onder PC 302 (Paritair Comité voor het Hotelbedrijf), die beantwoorden aan een duidelijke omkadering. Die omkadering wordt omschreven als de 10% regel. Dit slaat op alle ondernemingen die ontvangsten halen uit het verschaffen van ter plaatse verbruikte maaltijden (excl. btw), met uitsluiting van dranken, waarvan de omzet minstens 10% bedraagt van de omzet (excl. btw) gerealiseerd door het totaal van horeca-activiteiten.

 

Berekening:

U maakt een berekening van de ontvangsten uit maaltijden ter plaatse (excl. btw) van het voorbije kalenderjaar. Indien die meer bedragen dan 10% van de totale omzet gerealiseerd door alle horeca-activiteiten, dan moet u het GKS toepassen. Zit u onder deze 10%, dan maakt u deze berekening elk jaar opnieuw. Eens u echter verplicht bent om met de geregistreerde kassa te werken, dan geldt dat voor altijd, ongeacht of uw omzet bijvoorbeeld het daaropvolgende jaar opnieuw onder die 10% ligt.

Valt uw inrichting onder deze 10%, dan is u niet verplicht het GKS toe te passen. Dat kunnen drankgelegenheden zijn die slechts occasioneel maaltijden verschaffen of zaken gespecialiseerd in meeneemmaaltijden enz.

Als u meerdere inrichtingen uitbaat, wordt de 10% regel berekend op elke inrichting apart, tenzij dat meerdere inrichtingen materieel onderling verbonden zijn zonder dat klanten het pand moeten verlaten.

Op de website van de FOD Financiën vindt u alle relevante informatie: www.geregistreerdkassasysteem.be.

Hoe kunt u de 10% regel toepassen als starter?

Hier geldt de rest van het kalenderjaar waarin u uw activiteit heeft opgestart als eerste referentieperiode en moet er een percentageraming gebeuren, gebaseerd op een realistisch businessplan, tenzij uw activiteiten pas zijn gestart in de loop van het laatste kwartaal.

 

Vermindering van sociale bijdrage voor bedrijven die zich vrijwillig registreren

Werkgevers die zich op tijd vrijwillig aanmelden, hebben recht op een doelgroepvermindering. Dat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden van een vermindering geniet van de sociale bijdragen als u hiervan melding doet bij de RSZ. Dit voordeel vertaalt zich in een aftrek van 800 euro per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar en van 500 euro voor andere werknemers.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Uw GKS moet operationeel zijn vanaf de eerste dag tot de laatste dag van het kwartaal en gedurende het volgende kwartaal, voor alle vestigingseenheden van de onderneming waar er horeca-activiteiten plaatsvinden.
  • Uw onderneming mag maximum 49 werknemers tellen.
  • De vermindering is enkel geldig voor maximum vijf vaste, voltijdse werknemers naar eigen keuze.

Voor alle vast werknemers moeten elke dag het aanvangsuur en het eindtijdstip van de tewerkstelling geregistreerd worden.