SCHOONMAAKBEDRIJFOntvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
SCHOONMAAKBEDRIJF
Ontvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:
Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!

Schoonmaakbedrijven: Reiniging en desinfectie

Leestijd: 2 min

Iedere ruimte heeft zijn eigen specifieke schoonmaakbehoefte. Zo zijn er ook ruimten waarbinnen personen of producten zeer gevoelig zijn voor de aanwezigheid van microben. Aan de reiniging van deze ruimten zijn extra eisen verbonden. Ze moeten namelijk grondig gedesinfecteerd worden.

Wat is desinfectie

Desinfectie houdt in dat de microben, ook wel micro-organismen genoemd, op oppervlakten en in ruimten tot een acceptabel niveau worden gereduceerd. Voor de betreffende ruimten is het noodzakelijk om een gespecialiseerd reinigingsbedrijf in te schakelen. Voorbeelden van dergelijke ruimten zijn:

  • zwembaden;
  • ziekenhuizen;
  • operatiekamers;
  • bedrijven waar voedsel verwerkt wordt;

Desinfectie kan geboden worden in twee vormen:

  • thermische reiniging
  • chemische reiniging

è Daar waar mogelijk verdient thermische reiniging de voorkeur. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van warmte om oppervlakten te desinfecteren. Bij chemische reiniging wordt er een chemisch middel voor de desinfectie ingezet.

Reinigingsmethoden bij desinfectie

Bij desinfectie worden er twee verschillende reinigingsmethoden gehanteerd. Deze twee methoden worden hieronder toegelicht.

1)  Gesepareerde reiniging

Het kan zijn dat binnen een bedrijf of instelling de kennis bij het normale schoonmaakpersoneel niet aanwezig is om ruimten te desinfecteren. Voor deze werkzaamheden worden dan externe mensen, die wel gekwalificeerd zijn, ingehuurd om de desinfectie voor hun rekening te nemen. De reiniging is dan als het ware opgesplitst in twee onderdelen onder de verantwoording van verschillende mensen. Ieder schoonmaakteam voert dan zijn eigen werkzaamheden uit.

Reiniging en desinfectie wordt door twee verschillende schoonmaakfirma’s uitgevoerd.

2)  Gecombineerde reiniging

Bij gecombineerde schoonmaak is zowel de reguliere reiniging als de gespecialiseerde schoonmaak, in dit geval met betrekking tot het desinfecteren van ruimten, in handen van één kuisbedrijf. Het schoonmaakpersoneel heeft daarvoor een speciale opleiding genoten en heeft de benodigde kennis van zaken.

Normen en protocollen

Voor het desinfecteren van ruimten en oppervlakten gelden verschillende normen en protocollen. Zo geldt de regel dat voordat er iets gedesinfecteerd kan worden er eerst goed schoongemaakt moet worden. Het betrokken personeel draagt altijd handschoenen en gebruikt schoon schoonmaakmateriaal. Vervuild papier en vieze handschoenen dienen direct weggegooid te worden en de schoonmaker trekt dan meteen nieuwe handschoenen aan. Daarnaast is voor sommige werkzaamheden een veiligheidsbril benodigd. Pas als het gehele oppervlak, de gehele ruimte of alle instrumenten goed gereinigd zijn kan er overgegaan worden tot de desinfectie. De betrokken schoonmaker dient eerst voor een goede handreiniging en –desinfectie te zorgen en draagt, indien nodig, speciale kleding. Indien er gebruik gemaakt wordt van chemische reinigingsmiddelen zorgt de schoonmaker er tevens voor dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.