Gratis Offerte voor Maaltijdcheques: Voordelig voor Werknemers!
  • Profiteer van de speciaal voor onze gebruikers onderhandelde speciale promoties:
    3 maanden gratis abonnement, geen installatiekosten, speciaal welkomstcadeau… of andere aanbiedingen.

  • Ontdek voor u onbekende leveranciers. Wellicht hebben ze net datgene wat u zoekt of helpen ze u voor een interessantere prijs.

  • Win tijd door uw offerte aanvragen bij verschillende leveranciers in één keer binnen te geven.

  • Als gebruiker betaalt u niets voor onze dienst.

Maaltijdcheques : Toekenningcriteria voor maaltijdcheques

Leestijd: 2 min

Wie heeft er recht op maaltijdcheques en hoeveel kan men er ontvangen? 

Wetgeving

De toekenning van maaltijdcheques moet voorzien worden in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Zoals wettelijk voorzien ontvangt men 1 cheque per gepresteerde dag dus moet dit aantal dan ook overeenkomen. Bij controles kan de RSZ en de belastingsdienst zwaar tillen aan het niet naleven van de voorwaarden om maaltijdcheques toe te kennen. Dit kan zelfs in die mate zijn dat men een terugvorderingen zal vragen van al het reeds genoten fiscaal voordeel. Deze bedragen kunnen torenhoog oplopen.

Wie wel, wie niet?

Het toekennen van maaltijdcheques kan niet op willekeurige basis gebeuren. U kan dus niet zelf beslissen dat bijvoorbeeld de ene magazijnier beter presteert dan de andere en dus slechts 1 van hen maaltijdcheques geven. De toekenning gebeurt per categorie. Deze moeten worden bepaald op basis van een objectief criterium.

Men kan dus bijvoorbeeld zeggen alle bedienden krijgen maaltijdcheques, of alle arbeiders maar niet de ene wel en de andere niet. Als uw vaste werknemers in uw bedrijf de maaltijdcheques krijgen, dan moet u ook aan uw uitzendkrachten deze cheques toekennen. Zelfs als zelfstandig bedrijfsleider is er een toekenning mogelijk maar de maximum waarde die in uw bedrijf van toepassing is mag echter niet overschreden worden.

Als werknemer ontvangt u de cheques maandelijks van uw werkgever.  Als werkgever kan u de cheques bekomen door contact op te nemen met uw sociaal bureau zodat zij de nodige formaliteiten kunnen uitvoeren om de cheques te kunnen verkrijgen.


Maaltijdcheques gebruiken

Maaltijdcheques op naam

De papieren maaltijdcheques moeten afgeleverd worden op naam van de werknemer. Elektronische maaltijdcheques komen ook steeds rechtstreeks op de kaart van de werknemer in kwestie. Wie uiteindelijk deze cheques gebruikt is natuurlijk een andere kwestie. Niemand controleert de identiteit van de persoon die effectief de cheques afgeeft om te betalen. Dit heeft als gevolg dat de cheques dus zeer ruim kunnen aangewend worden. Vele jongeren bijvoorbeeld, die maaltijdcheques ontvangen en die nog thuis wonen geven de ontvangen cheques aan hun ouders als een vorm van compensatie voor de kost en inwoon van elke maand.