OFFERTES MAALTIJDCHEQUES VOOR BEDRIJVENVraag online uw gratis offertes aan voor het gebruik van maaltijdcheques
OFFERTES MAALTIJDCHEQUES VOOR BEDRIJVEN
Vraag online uw gratis offertes aan voor het gebruik van maaltijdcheques
Cheques, kaart of smartphone, diensten, voordelen…
Vergelijk de verschillende oplossingen!
Cheques, kaart of smartphone, diensten, voordelen…Vergelijk de verschillende oplossingen!

Toekenningcriteria voor maaltijdcheques

Leestijd: 2 min

Wie heeft er recht op maaltijdcheques en hoeveel kan men er ontvangen?

Wetgeving

De toekenning van maaltijdcheques moet vastgelegd worden in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Zoals wettelijk voorzien ontvangt men 1 cheque per gepresteerde dag, dit aantal moet dus overeenkomen. Bij controles kunnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de belastinginspectie zwaar tillen aan het niet naleven van de toekenningsvoorwaarden voor maaltijdcheques. In sommige gevallen kan men zelfs een terugvordering eisen van de reeds genoten fiscale voordelen. Deze bedragen kunnen bijzonder hoog oplopen.

Wie wel, wie niet?

Het toekennen van maaltijdcheques kan niet op willekeurige basis gebeuren. U kunt bijvoorbeeld niet zelf beslissen dat de ene magazijnier beter presteert dan de andere en dus slechts aan één van hen maaltijdcheques geven. De toekenning gebeurt per categorie van werknemers, bepaald volgens objectieve criteria.

Men kan dus bijvoorbeeld zeggen alle bedienden krijgen maaltijdcheques, of alle arbeiders, maar niet arbeider X wel en arbeider Y niet. Als uw vaste werknemers in uw bedrijf maaltijdcheques krijgen, dan moet u ze ook aan uw uitzendkrachten toekennen. Zelfs als zelfstandig bedrijfsleider is er een toekenning mogelijk, maar de maximumwaarde die in uw bedrijf van toepassing is mag niet overschreden worden.

Als werknemer ontvangt u de cheques maandelijks van uw werkgever. Als werkgever kunt u de cheques bekomen door contact op te nemen met uw sociaal secretariaat. Zij vervullen dan de nodige formaliteiten om de cheques te verkrijgen.

Maaltijdcheques gebruiken

Maaltijdcheques op naam

Elektronische maaltijdcheques komen rechtstreeks op de kaart van de werknemer in kwestie. Wie de cheques uiteindelijk gebruikt, is natuurlijk een andere kwestie. Niemand controleert de identiteit van de persoon die effectief met de cheques betaalt. Dit heeft als gevolg dat de cheques zeer flexibel zijn in gebruik. Sommige jongeren bijvoorbeeld, die maandelijks maaltijdcheques ontvangen en die nog thuis wonen, geven de cheques aan hun ouders als compensatie voor de kost en inwoon.