Op zoek naar een Boekhouder  of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Wat zijn de taken van een belastingconsulent?

Leestijd: 2 min

Een belastingconsulent heeft veel overlappende functies met een accountant. Het verschil is dat een belastingconsulent zich voornamelijk bezig houdt met fiscale zaken. We zullen de overige verschillen en taken hier voor u op een rij zetten.

 Belastingconsulent

Verschil accountant en belastingconsulent

Belastingconsulent is een beschermde titel in België, evenals accountant. De wet legt echter enkel de activiteiten voor de accountant vast. Voor de belastingconsulent is dit niet het geval. Daarom mogen alleen belastingconsulenten de titel van belastingconsulent dragen, maar het is in principe eenieder toegestaan om de functies van een belastingconsulent uit te voeren.  Zo kunnen ook een accountant, boekhouder of fiscalist de taken van een belastingconsulent uitvoeren. Ze mogen hierbij echter niet de titel van Belastingconsulent gebruiken.

Men mag de titel belastingconsulent enkel gebruiken na inschrijving op het tableau van leden van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Ook accountants  dienen zich bij dit instituut in te schrijven alvorens zij de beroepstitel accountant moge gebruiken.

Boekhouders en fiscalisten dienen zich in te schrijven bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Taken van de belastingconsulent

Ook al zijn de taken van de belastingconsulent niet vastgelegd in de wet, zoals dat wel het geval is bij accountants, definieert de wet toch de activiteiten. Zo is de eerste activiteit van de belastingconsulent advies geven aan belastingplichtigen in fiscale zaken. De tweede activiteit omvat het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen. Ten derde kunnen belastingconsulenten belastingplichtigen vertegenwoordigen voor fiscale administraties.

Op de website van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten staat uitgebreid omschreven welke activiteiten aan een belastingconsulent worden toegeschreven. Onder de taken vallen onder andere:

  • Fiscale expertise op het gebied van verschillende soorten belasting.
  • Fiscale analyse en afsluiting van jaarrekeningen.
  • Opmaken en doorgeven van belastingaangiften, op het gebied van verschillende soorten belastingsvormen.
  • Voorbereiden, begeleiden en vertegenwoordigen van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles.
  • Analyse en beheersing van fiscale risico’s.
  • Etc.