Op zoek naar een Boekhouder  of een Accountant?
Op zoek naar een Boekhouder of een Accountant?
Vind een professional in uw buurt! Vind een professional in uw buurt!

Boekhouding: Kosten boekhouder

Leestijd: 2 min

Bent u op zoek naar een boekhouder of accountant voor uw bedrijf? Dan dient u rekening te houden met de expertise en natuurlijk de kosten die er bij komen kijken. We geven u hier enkele richtlijnen om de kosten van een boekhouder binnen uw budget te houden.

 Kosten boekhouder

Boekhouder, een beschermde titel

De kosten van een erkende boekhouder is normaliter lager dan die van een accountant. Dit komt voornamelijk doordat een accountant meer bevoegdheden heeft dan een boekhouder. Of u voor een boekhouder of een accountant kiest hangt af van uw bedrijf en uw activiteiten. De taken van beiden overlappen elkaar voor het grootste gedeelte.

Beide dienen zich te hebben ingeschreven bij het betreffende instituut om de beroepstitel te mogen voeren. Voor erkende boekhouders is dit het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten ( BIBF ). Voor accountants is dit het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten ( IAB ). Controleer altijd of uw boekhouder of accountant staat ingeschreven. Enkel zij die staan ingeschreven mogen volgens de wet boekhoudkundige opdrachten uitvoeren voor derden. Bovendien dienen zij jaarlijkse opleidingen te volgen en te zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. De lijst van erkende leden kan worden geraadpleegd op de respectievelijke websites.

Kosten boekhouder: ereloon

In België bestaan er geen vaste tarieven voor boekhouders. Boekhouders werken met erelonen. Deze staan dus niet vast, maar worden bepaald in overleg met de cliënt. Hierbij geldt één eis, de kosten van de boekhouder dienen een weerspiegeling te zijn van de complexiteit en de omvang van de opdracht. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

  • Het belang en de reikwijdte van de opdracht.
  • De kwalificatie en de ervaring van de personen waarmee samengewerkt dient te worden voor de uitvoering van de opdracht.
  • De tijd die de personen dienen te besteden aan de opdracht.
  • De verantwoordelijkheid die komt kijken bij de uitvoering van de opdracht.

Boekhouders kunnen met uurtarieven werken, maar ook met forfaitaire bedragen. In het tweede geval dient u er goed naar te informeren welke werkzaamheden in het pakket zit inbegrepen.  De BIBF beveelt aan dat voordat men start met de samenwerking, men een opdrachtbrief opstelt. De opdrachtbrief bepaalt de wederzijdse rechten en plichten van de twee partijen. Daarnaast wordt het ereloon vastgelegd en te respecteren termijnen.

De kosten van een boekhouder zijn 100% fiscaal aftrekbaar