Adressenbestanden : Ontvang & Vergelijk Gratis Offertes!
Adressenbestanden : Ontvang & Vergelijk Gratis Offertes!

Adressenbestanden: Particuliere B2C databases

Leestijd: 2 min

De bedoeling van de meeste marketing- en/of reclamecampagnes is uiteraard om bepaalde producten te verkopen aan de juiste eindconsument. Bedrijven hebben er dus heel wat voor over om aan gegevensbestanden te geraken die interessante informatie over het doen en laten van potentiële nieuwe klanten opleveren. Een juiste analyse van het beoogde klantenprofiel is de basis voor het databestand dat uw bedrijf nodig heeft. U kunt alvast starten met de gegevens van uw bestaande klanten onder de loep te nemen en hun kenmerken te analyseren.

 

Kenmerken van uw B2C-klanten-prospects

 • Socio-demografisch: leeftijd/geboortedatum, geslacht, professionele situatie, gezinssamenstelling, regio, inkomen…
 • Lifestyle: woninginrichting, auto’s, wellness, mode, restaurantbezoek,…
 • Interesses: muziek, literatuur, kunst, reizen, vakantie, sport, koken, shoppen, architectuur, ….
 • Aankoopgedrag: buiten de deur of online, spaarzaam, gewoonte-kopers, beleggerstype, investeerders, kredietkopers, impulsieve kopers….
 • Internetgebruik: surfonderzoek, web-shop-bezoekers,…

 

Samenstelling van een B2C-Database

 • Basisinformatie: naam en adres
 • Aanvullend: telefoonnummer, e-mailadres

Om uw doelgroep duidelijk af te bakenen is het noodzakelijk dat u een verdere segmentatie doorvoert volgens aankoopgedrag, surfgedrag, online shopgedrag, interesses/hobby’s, lifestyle, regio, inkomen, gezinssamenstelling,…. Zorg daarnaast voor één centraal databestand dat makkelijk toegankelijk is, dat door uzelf of uw leverancier altijd aangepast en geactualiseerd kan worden.

 

Leveranciers B2C-Databases

De leveranciers van B2C-databases komen aan hun adressen via enquêtes, door ruil/aankoop via partnerbedrijven, op beurzen en evenementen etc. Bij enquêtes worden kwaliteit en correctheid van de uiteindelijke database bepaald door een gemiddelde score te berekenen via zo accuraat mogelijke vraagstellingen en antwoorden. Aan de hand van meerdere analyses worden groepsindelingen gemaakt op basis van de scores. Hoe specifieker de functies en hoe accurater de vraagstelling en analyse gebeurt, hoe exacter de uiteindelijke datagegevens. 

Verschillen B2B- en B2C-doelgroep

 • Het aantal klanten van een B2B-groep zal beduidend lager liggen, maar u kan een veel hechtere relatie opbouwen, zodat u trouwe klanten overhoudt.
 • De B2B-inkopers zullen meestal rationeler aankopen en vaak technisch zelf goed onderlegd zijn.
 • Dikwijls zullen de aankoopbedragen/bestellingen van de B2B-groep veel hoger liggen dan die van de B2C-groep en gaat het om herhaal-bestellingen.
 • De B2C-groep vertoont meestal een wispelturig koopgedrag, levert geen trouwe klanten op en zal minder geld uitgeven.
 • De B2B-doelgroep koopt ook meer andere producten (bijvoorbeeld uit de industriële sector, uit de informatie- en communicatie-wereld,…).