Technologie / werking

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Beveiliging

Belastingvermindering beveiliging bedrijven?

Beste Philip Crombe,

Bedrijven die investeringen doen in de beveiliging van hun bedrijfspand kunnen inderdaad in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Het gaat om een investeringsaftrek van 21,5%.  Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient het te gaan om een nijverheids- handels- of landbouwonderneming of beoefenaars van een vrij beroep. Daarnaast dient de investering te voldoen aan de volgende punten:

-  Het dient te gaan om afschrijfbare materiële en/of immateriële vaste activa

-  Deze dienen in nieuwe staat te zijn verkregen of tot stand gebracht

-  Tijdens het jaar of boekjaar

-  Ze dienen tevens in België te worden gebruikt

U vindt meer informatie over de aanvraag op de website van FOD Financiën. 

Ontdek andere vragen over Beveiliging :

Technologie / werking: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Beveiliging ga naar Onze koopgids