Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Adressenbestanden

Wat zijn de specifieke regels voor het benaderen van BtoC en BtoB klanten voor prospectie?

Beste Heleen Holvoet,

Voor beide doelgroepen gelden verschillende regels in België. Zo mag een BtoC klanten enkel benaderd worden wanneer deze daar zijn uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, of wanneer u zijn gegevens reeds bezit door middel ban een bestelbon of een factuur. Daarnaast moeten BtoC klanten altijd gemakkelijk en zonder kosten het gebruik van hun contactgegevens kunnen weigeren of stopzetten. Ook moeten zij toegang hebben tot hun gegevens om deze te kunnen wijzigen of verwijderen.

BtoB klanten mogen enkel worden benaderd via onpersoonlijke contactgegevens, waneer de reclameboodschap is bedoeld voor de rechtspersoon.

 

Meer informatie over de wetgeving rondom prospectie kunt u vinden in de volgende informatiegids .

 

Ontdek andere vragen over Adressenbestanden :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Adressenbestanden ga naar Onze koopgids