Adressenbestanden : Ontvang & Vergelijk Gratis Offertes!
Adressenbestanden : Ontvang & Vergelijk Gratis Offertes!

Adressenbestanden: Adresbestand: Wetgeving in België

Leestijd: 3 min

Europa en de Belgische Overheid zorgen ervoor dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle burgers zo goed mogelijk verzekerd is. Zodra internetgebruik en e-mailverzending populairder werd, was het broodnodig dat de wetgeving met nieuwe reglementeringen kwam.

Deze reglementeringen leggen het contacteren van burgers per telefoon, sms, direct mail of e-mail aan banden. U moet dus nagaan of u de adressen uit uw databestanden inderdaad mag gebruiken om reclame over uw bedrijf te versturen. Als u samenwerkt met een professionele leverancier zal deze dit in uw plaats doen. Werkt u met een eigen database, dan moet u de informatie in deze rubriek absoluut ter harte nemen.

Wet van 8 december 1992 inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer of ‘Privacywet’

Deze wet is in het leven geroepen tegen het misbruik van de verwerking van persoonlijke gegevens voor commerciële en administratieve doeleinden die worden opgenomen in een informaticabestand. Gedetailleerde informatie vindt u onder www.privacycommission.be/nl.

De voorbije jaren werd de wet regelmatig aangepast of werden amendementen toegevoegd, o.a. over het gebruik van cookies.

Bel-me-niet-meer-lijst

Elke natuurlijke persoon die geen reclameboodschappen per telefoon wil ontvangen, kan zich laten registreren op via https://www.dncm.be/nl. Als uw bedrijf telefonische reclamecampagnes op touw wil zetten, dient u of uw leverancier deze lijst te raadplegen.

Aan welke administratieve verplichtingen moet u voldoen?

Als u elektronische reclameboodschappen wil versturen moet u op volgende zaken letten:

 • U moet altijd vermelden dat het om reclame gaat.
 • U bent verplicht uw bedrijfsgegevens te vermelden, anonieme e-mails of no-reply-mails zijn niet toegelaten.
 • U moet de consument laten weten dat hij het recht heeft om verdere e-reclame te weigeren en uitleggen hoe hij dit kan doen (bijvoorbeeld met een ‘schrijf-mij-uit’-vakje).
 • Zodra u de klant heeft uitgeschreven moet u hem daarvan verwittigen en wel binnen een redelijke termijn.
 • U bent verplicht aangifte te doen bij de Commissie van Persoonlijke Gegevens van alle geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens.
 • Elke ontvanger heeft het recht om zich op zijn verzoek en zonder kosten te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens als die gebruikt worden voor direct marketing en om deze te wijzigen of te verwijderen.
 • De Belgische Wet Elektronische Communicatie volgt de Europese OPT-IN en OPT-OUT richtlijnen. Dit betekent dat elektronische post enkel nog mag verstuurd worden mits voorafgaande toestemming.

Specifieke regels voor B2C en B2B

 1. Een B2C-klant moet altijd zijn uitdrukkelijke toestemming geven om hem met een e-reclamecampagne te benaderen, behalve als u zijn gegevens al bezit via een factuur of bestelbon.
 2. B2C-klanten moeten zich altijd eenvoudig en kosteloos kunnen verzetten tegen het gebruik van hun contactgegevens en toegang hebben tot hun gegevens om deze te wijzigen of te verwijderen.
 3. B2B-klanten of rechtspersonen mag u benaderen via onpersoonlijke contactgegevens als de reclameboodschap bedoeld is voor de rechtspersoon.

Bijzonderheden voor B2B en B2C

De OPT-IN en OPT-OUT-wetgeving staat 2 uitzonderingen toe:

 • Eigen B2C-klanten:

als u hun gegevens heeft verkregen door verkoop van producten/diensten mag u zonder toestemming hun contactgegevens gebruiken voor e-reclame over gelijkaardige producten/diensten die uw bedrijf zelf levert. Wel moet u de klant de mogelijkheid geven om zich eenvoudig en zonder kosten te verzetten tegen het gebruik van zijn contactgegevens.

 • B2B-klanten/rechtspersonen:

U mag hen benaderen via onpersoonlijke contactgegevens, bijvoorbeeld [email protected] maar niet [email protected]