Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Schoonmaakbedrijven

Hoe schoon is uw zaak?

Hygiëne is in alle zaken van belang, maar het speelt in de horeca een extra grote rol. Om te voldoen aan de eisen dient er rekening te worden gehouden met de HACC-methode. De HACCP-methode garandeert de voedselveiligheid en is gebaseerd op het identificeren van kritische controlepunten.  Een overzicht van de richtlijnen van de HACCP-methode.

Doelstelling HACCP

Bij de HACCP-methode wordt er zoals gezegd rekening gehouden met kritieke controlepunten (CCP’s). Elk bedrijf dat zich bezig houdt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van voedsel dienen deze kritieke controlepunten te identificeren en op gevaren te analyseren.  Het controleproces wordt ingezet om het risico op besmetting in de voedsel- en warenindustrie tegen te gaan.

De methode

De HACCP-methode is geen handleiding met geschreven richtlijnen, maar een op 7 basisprincipes gebaseerd controlesysteem.  Deze basisprincipes dienen te worden aangepast op de situatie van het  elk afzonderlijk bedrijf. Het systeem is preventief en moet door het bedrijf zelf worden uitgevoerd.

De basisprincipes

De 7 basisprincipes zijn de volgende:

  1. Inventarisatie van alle potentiële gevaren
  2. Vaststelling van kritische controlepunten (de punten in het bedrijfsproces waar risico’s kunnen worden voorkomen of beperkt)
  3. Benoemen van kritische grenzen per CCP
  4. Vaststelling van de manier waarop de CCP’s bewaakt of gecontroleerd kunnen worden
  5. Vastlegging van corrigerende acties pet CCP (welke leiden tot herstel van de veiligheid)
  6. Verificatie van HACCP-methode (wordt het goed toegepast?)
  7. Bijhouden van documentatie en registratie (hoe is de HACCP-methode ingezet en waar heeft dit geleidt tot verbeteringen en op welke manier?)

Ontdek andere vragen over Schoonmaakbedrijven :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Schoonmaakbedrijven ga naar Onze koopgids