SCHOONMAAKBEDRIJFOntvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
SCHOONMAAKBEDRIJF
Ontvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:
Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!

Schoonmaakbedrijven: Horeca en voedselverwerking: schoonmaak en hygiënenormen

Leestijd: 2 min

Naast de gangbare arbeidshygiëne die er geldt voor bedrijven, zijn er voor bedrijven binnen de horeca en voedselverwerkende industrie aanvullende normen op het gebied van hygiëne. Het spreekt natuurlijk voor zich dat hier extra maatregelen omtrent de hygiëne getroffen dienen te worden.

Schoonmaak horeca: normen HACCP

De normen waaraan schoonmaakbedrijven binnen de horeca en voedselverwerkende industrie zich dienen te houden zijn vastgelegd in de HACCP. Dit is een systeem om de kwaliteit van producten in de levensmiddelenbranche te kunnen waarborgen. De afkorting staat voor Hazard Analyses Critical Control Points. HACCP gaat uit van de Europese Unie en draagt zorg dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met een zo beperkt mogelijk risico op besmetting.

7 kernpunten

HACCP betreft geen kant en klare handleiding met voorschriften, maar het betreft een controlesysteem dat op 7 principes gebaseerd is. Het doel voor bedrijven is om de HACCP toe te spitsen op de eigen situatie op de werkvloer. Er moet in kaart gebracht worden in welke fase van de productie- of distributieprocessen er mogelijk gevaren voor de gezondheid van de consumenten ontstaan. Ook moet er worden vastgelegd welke maatregelen er genomen worden om de gezondheid van de consument zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast moet tevens aangegeven worden welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Om samen te vatten is HACCP dus niet een opsomming van normen waaraan een bedrijf moet voldoen maar is het een preventief systeem dat door bedrijven zelf in kaart gebracht moet worden en moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s bij de bereiding en behandeling van voedingsmiddelen op te sporen en vervolgens beheersbaar te maken, neemt de veiligheid van het product toe.

De 7 kernpunten van de HACCP:

1)  Inventarisatie van alle potentiële gevaren.

2)  Het vaststellen van de kritieke beheerspunten (CCP's), dus de punten in het bereidings- en behandelingsproces waar risico’s kunnen worden beperkt of voorkomen.

3)  Het aangeven van de kritieke grenzen per CCP.

4)  Het vaststellen van de bewaking van de CCP’s. Hoe worden de CCP’s gemonitord?

5)  Het vastleggen van acties per CCP die moeten leiden tot een betere veiligheid of een herstel van de veiligheid.

6)  Het verifiëren of de HACCP goed werkt door middel van het uitvoeren van een periodieke check.

7)  Het bijhouden van documentatie en registratie. U dient vast te leggen wat u heeft aangepast en hoe u dit gedaan heeft.