Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Schoonmaakbedrijven

PDM-afval verplicht sorteren

Gewone huishoudens zijn er al langer aan gewend: het scheiden van afval. Niet alleen huishoudens dienen dit te doen, maar sinds 1 juli 2013 is het verplicht voor alle bedrijven in Vlaanderen om hun pmd-afval te sorteren. Deze regeling geldt voor alle typen bedrijven; kmo’s, multinationals, zelfstandigen, vakantieparken etc. 

2 manieren van inzamelen

Gesorteerd pmd-afval dient apart te worden ingezameld. Dit kan zowel door de gemeente (onder enkele voorwaarden) als door een privéophaler gedaan worden.

  • Bedrijven kunnen hun pmd-afval laten ophalen gedurende gemeentelijke inzamelronde. De gemeente is echter niet verplicht de ronde te maken langs bedrijven. Wilt u hier gebruik van maken, dan neemt u het beste contact op met de milieuambtenaar. De hoeveelheid pmd-afval dat de gemeente mee kan nemen is echter wel beperkt. Het gaat om 4 zakken van 60 liter per ophaalronde.
  • Wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt kunt u het pmd-afval laten inzamelen door een privé-afvalophaler.

 Recycleren

Verplicht contract gemengd bedrijfsafval

Sinds 1 juli 2013 is het tevens verplicht voor bedrijven om een contract af te sluiten met de afvalinzamelaar voor gemengd bedrijfsafval. Hieronder valt het afval dat geen recycleerbaar afval mee bevat. Het is te vergelijken met de grijze zak voor huishoudens. Enkele specificaties:

  • Dit contract is niet verplicht wanneer het gemend bedrijfsafval met de gemeentelijke inzamelronde mee kan worden genomen.
  • Wanneer de gemeente een aparte ronde organiseert enkel voor bedrijfsafval dan geldt het verplichte contract wel. Er dient dan een contract getekend te worden met de gemeente.
  • Wanneer het gemengde bedrijfsafval wordt opgehaald door een private inzamelaar dient er ook een verplicht contract te worden getekend.

Wanneer deze verplichtingen niet correct worden nageleefd kan er een proces verbaal worden opgemaakt door de milieu-inspectie., de politie of de OVAM.

Ontdek andere vragen over Schoonmaakbedrijven :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Schoonmaakbedrijven ga naar Onze koopgids