Verkoop of Overname van bedrijven
Verkoop of Overname van bedrijven

Overname en terugkoop bedrijf

De vaakst gestelde vragen over Overname en terugkoop bedrijf

Alle vaak gestelde vragen over Overname en terugkoop bedrijf zien

Misschien is het gezien de huidige economische situatie wel een interessant alternatief om niet zelf een nieuwe onderneming uit de grond te stampen, maar om een bestaand  bedrijf over te nemen? Of bevindt u zich in de omgekeerde positie? Acht u het een geschikt moment om een overnemer te zoeken voor uw onderneming? Daar komt heel wat bij kijken, en juist daarom bestaan er bemiddelaarsfirma’s die u hierbij kunnen helpen.

fusies 

In België bestaat er geen reglementering voor overnamebemiddeling zoals voor vastgoedmakelaars. U kunt dus best referenties vragen of u goed informeren over met wie u in zee gaat.

Waarom schakelt u best een expert in?

Het verkopen/kopen van een onderneming vraagt veel discretie, waarvoor een bemiddelaar de geschikte persoon is. Meer dan eens moet een expert zich inspannen om de goede relaties tussen beide partijen te verzekeren. Dit omdat zij de snelheid om tot een oplossing te komen activeren en zij dikwijls over een ruime portefeuille beschikken. Ook weten zij alles over mogelijke overheidssubsidies en –garanties.

Zowel bemiddelaars als adviseurs kunnen u een duidelijk overzicht bieden op mogelijke financieringen en hebben vaak goede contacten met investeerders en financiële instellingen. Ze kunnen tevens zoeken naar geschikte partners.

Wie kan u helpen bij het verkopen/kopen van een onderneming?

 • De categorie ‘tussenpersonen’ mag ook in uw naam onderhandelen en contracten afsluiten. Het gaat hierbij om: overnamebemiddelaars, vastgoedmakelaars, bankinstellingen, curators.
 • De categorie ‘adviseurs’ is al even belangrijk, maar heeft geen enkele bevoegdheid om in uw naam op te treden. Hieronder vallen: accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, notarissen, advocaten.

Verkoop van een bedrijf

 • Na het bepalen van de doelstellingen van de klant, wordt de onderneming geëvalueerd.
 • Er wordt een waardebepaling van het bedrijf opgemaakt (de substantiële waarde en de rendementswaarde, o.a. door rekening te houden met wat voor vergelijkbare ondernemingen wordt betaald).
 • Er wordt een ‘informatie-memorandum’ opgesteld dat de historiek, de juridische structuur, de activiteiten, de financiële informatie en resultatenrekening weergeeft, de redenen van verkoop vermeldt, de overnameprijs en verkoopsvoorwaarden vastlegt.
 • Hierna worden potentiële kopers gezocht die worden gescreend waarna de onderhandelingen worden gestart.
 • Er wordt een ‘intentieovereenkomst’ opgemaakt en een ‘Due Diligence’-onderzoek wordt gestart (o.a. financiële, fiscale, juridische, commerciële aspecten… worden onderzocht).
 • Tot slot wordt de definitieve overeenkomst opgemaakt.

Aankoop van een bedrijf

Allereerst wordt een ondernemingsprofiel opgesteld, waarna een selectie gemaakt wordt van kandidaat-ondernemingen en contact gelegd. Er wordt een waardebepaling opgemaakt (zie verkoop bedrijf) alvorens de onderhandelingen worden gestart. Hierna wordt hetzelfde pad bewandeld als beschreven voor de verkoop van een bedrijf.

Het kostenplaatje

Omdat het werk voor een overname van een bedrijf  heel wat complexer is dan bijvoorbeeld dat van een vastgoedmakelaar liggen de kosten hoger:

 • U betaalt een vaste basisvergoeding.
 • U betaalt dossierkosten, die soms afgetrokken worden als de transactie gerealiseerd is.
 • U betaalt een ‘success fee’, een percentage op de verkoopprijs.