Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Overname en terugkoop bedrijf

Wat is een due-diligence onderzoek? Is dit verplicht?

Beste Herman de Swarte,

Een due diligence onderzoek wordt ingezet bij fusies en overnames, het gaat om een boekenonderzoek. Het onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door de koper. Het onderzoek richt zich op het controleren van de juistheid van de gepresenteerde informatie door de verkoper van een bedrijf. Een due dilligence onderzoek richt zich normaliter op de financiële, fiscale, juridische en commerciële status van een bedrijf. De koper heeft een onderzoeksplicht, de koper wordt hiermee verplicht gedegen onderzoek te doen en actief te voorkomen dat hij foutief geïnformeerd wordt. Hiernaast heeft de verkoper een informatieplicht, om onjuistheden en verwarring te voorkomen. Een due dilligence onderzoek is dus voor beide partijen van groot belang. 

Voor meer info over Overname en terugkoop bedrijf ga naar Onze koopgids