Kantoormeubilair: Ontvang Gratis Tot 4 Offertes!
Kantoormeubilair: Ontvang Gratis Tot 4 Offertes!

Kantoormeubelen: Ergonomie op kantoor

Leestijd: 3 min

Om werknemers in een aangename werkomgeving optimaal te laten presteren, besteden ondernemingen tegenwoordig veel aandacht aan de inrichting van kantoorruimtes. Naast functionaliteit en esthetiek is ergonomie hét sleutelwoord als we denken aan een ideale relatie tussen werkplek en arbeidsproductiviteit.

 Ergonomie op kantoor

Het begrip ergonomie

De term is afgeleid van twee Griekse woorden, ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wetten), vrij vertaald als: hoe de situatie op werkgebied wettelijk zou moeten zijn. Naar onze begrippen is ergonomie uitgegroeid tot een heuse wetenschappelijke discipline, die probeert de interacties tussen mensen en verscheidene elementen van een systeem te begrijpen. De theorie, de principes, de gegevens en methodes worden gebundeld en toegepast op een concept bedoeld om het menselijk welzijn en tegelijkertijd het systeem te optimaliseren.

Om ergonomieprincipes toe te passen is een uitgebreide kennis nodig: het bestuderen van fysieke en mentale belasting, maar er moet ook aandacht zijn voor de organisatiestructuur en sociale omgevingsfactoren.

 

Is het verplicht ergonomie op kantoor toe te passen?

Volgens de Welzijnswet van 1996 dienen werkgevers maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van de werknemers.

Werkgevers zijn verplicht een risicoanalyse te maken en preventiemaatregelen te nemen met de nodige ergonomietoepassingen. Informatie en advies daarover staat op de websites van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en bij preventie-instituten zoals prevent. Deze laatste reiken oplossingen aan via o.a. dienstverlening, een opleidings- en kenniscentrum.

 

Ergonomische Feel-Good-Design voor elk type kantoor

Om economische redenen zijn er tegenwoordig heel wat landschapskantoren, waar werknemers in een open, gemeenschappelijke ruimte werken. De praktijk wijst uit dat de werkgever kosten bespaart door de oppervlakte te beperken, maar gebrek aan privacy, verminderde concentratie door storende omgevingsgeluiden, slechte luchtkwaliteit enzovoort doen ook de stress en het ziekteverzuim stijgen.

Gespecialiseerde kantoorinrichters kunnen u ergonomische oplossingen adviseren voor deze problemen: akoestische plafonds, aangepaste verlichting en hoge scheidingswanden uit materialen die geen schadelijke stoffen voor de gezondheid bevatten en die voldoen aan hoge milieueisen. Zij maken u opmerkzaam op de lichtheid, de duurzaamheid en de efficiëntie, op vlamweerbaarheid en op eenvoudige reinigingsmethodes van alle materialen. De dynamische, gemeenschappelijke werkvloer kan ontlast worden door aparte ruimtes om te vergaderen, een koffieruimte, een eetzaal, een gescheiden onthaal… In een open-kantoor-lay-out creëert u het beste 3 zones met verstelbaar meubilair : om te werken, te overleggen en te ontspannen. Meer privacy krijgt u ook als u de ruimte verdeelt in compartimenten door kasten en wanden strategisch te plaatsen en met voldoende ruimte tussen bureaus (minstens 90 cm bij individuele doorgang, 120 cm bij beperkte passage en 150 cm bij regelmatige passage).

Is het budget ruimer? Dan heeft u altijd gemiddeld 6 m2 per persoon nodig heeft met een standaarduitrusting van 1 bureaustoel, 1 werktafel, 1 beeldscherm en 1 kast. Op 50 m2 kan u maximum 8 werknemers installeren.

Kantoormeubelen in zachte, lichte kleuren in niet-glanzende materialen verhogen het werkcomfort. De beste plaats voor werktafels is loodrecht op het raam, op 2 m afstand. Zo voorkomt u verblinding. Ook de juiste verlichtingsarmaturen zijn belangrijk. Hoogte en instelbaarheid van bureau, stoel en beeldscherm hebben een impact op fysieke klachten zoals vermoeidheid van de ogen, hoofd- en rugpijn.

Toekomstgericht zal er alsmaar meer op gefocust worden om kantoorruimtes zo in te richten dat zittend werken afgewisseld wordt met staand werken, zodat werknemers niet urenlang eenzelfde houding moeten aannemen.