BEVEILIG SNEL UW BEDRIJF!Vind de leverancier die beantwoordt aan uw behoeften
BEVEILIG SNEL UW BEDRIJF!
Vind de leverancier die beantwoordt aan uw behoeften
Ontvang tot 4 Offertes,
Vergelijk en maak een Keuze!
Ontvang tot 4 Offertes,Vergelijk en maak een Keuze!

Bewakingssysteem: welke uitrusting tegen welke prijs?

Leestijd: 10 min

Een woning of bedrijfsruimten beveiligen, houdt meer in dan een camera voor een toegangsdeur plaatsen. Als beveiliging efficiënt moet zijn, moet ze precies afgestemd zijn op de te bewaken plek en moet er sprake zijn van een globale strategie die niets aan het toeval overlaat. U kunt dus beter niet denken in termen van "camera's" maar wel in termen van "bewakingssysteem".

De installatie van zo'n videobewakingssysteem roept echter veel vragen op: hoe vindt u uw weg doorheen de overvloed aan beschikbare apparatuur als het al niet evident lijkt om één enkele camera te kiezen? Gezien het grote aantal elementen waarmee men rekening dient te houden, vreest u misschien uw slaap te zullen laten over de aanschaf. En ook niet onbelangrijk, wat zal dat allemaal kosten?

In werkelijkheid hoeft het allemaal niet zo'n vaart te lopen en wegen de voordelen van bewakingssystemen voor bedrijven ruimschoots op tegen de eventuele kopzorgen of problemen die u vreest.

Ten eerste zijn bewakingssystemen voor bedrijven immers alsmaar geavanceerder en betrouwbaarder, wordt de apparatuur steeds kleiner van omvang en is de installatie ervan al veel vereenvoudigd.

Ten tweede wordt het een stuk makkelijker om het juiste systeem te kiezen, wanneer u zich concentreert op de belangrijkste technologieën die beschikbaar zijn en op het kiezen van de sensoren of detectiesystemen voor die potentiële gevaren die u verwacht (lees: op uw concrete behoeften).

Tot slot is de kostprijs van een bewakingssysteem vandaag heel aanvaardbaar geworden.

Waarom en hoe een bewakingssysteem voor bedrijven installeren?

Ze beschikken over heel wat nieuwe functionaliteit, over een heel aanvaardbare kwaliteit en betrouwbaarheid, en ze zijn makkelijk te installeren. Complete videobewakingssystemen voor bedrijven hebben dus significante voordelen voor bedrijven. En je hebt er lang niet zoveel materiaal voor nodig als je misschien zou denken.

Alsmaar geavanceerdere en betrouwbaardere bewakingssystemen

Het verschil tussen een globaal bewakingssysteem of alleen maar een setje camera's is uiteraard van essentieel belang.

In het eerste geval worden de lokalen en/of hun onmiddellijke omgeving gefilmd en staat de gebruiker in voor al de rest. In het tweede geval zetten de beelden zaken in beweging en treden professionals in actie bij ongewenste betreding. Het systeem is met ander woorden verbonden met een alarm, of, discreter, en dankzij de mogelijkheden van IP-netwerken, met de gebruiker, of beter nog, met een bewakingscentrale. Bij deze aanpak worden dus onmiddellijk de nodige mensen ter plaatse gestuurd.

De gebruikers, of een professioneel bewakingsteam, hoeven niet voortdurend hun ogen aan een scherm gekluisterd te houden om de bewaakte lokalen te monitoren. Ze kunnen vanop afstand verwittigd worden via een waarschuwing afkomstig van een sensor of detector. En zoals verderop wordt uitgelegd, zijn die detectiesystemen alsmaar geavanceerder.

Al die voordelen komen uiteraard bovenop de basisvoordelen van een videobewakingssysteem:

-  Diefstalpreventie

-  Fraudepreventie

-  Inbraakpreventie

-  Vandalismebestrijding

-  Bestrijding van agressie of ongewenst gedrag in ondernemingen.

-  Deze vorm kan bewaking kan zowel binnen als buiten, overdag als 's nachts, en beveiligt niet alleen de lokalen als dusdanig en de waardevolle objecten die ze bevatten (zoals goederen), maar ook de bedrijfsgegevens en de werknemers.

-  Bovendien is de installatie van deze systemen sterk vereenvoudigd en is hun globale kostprijs erg aanvaardbaar.

Beperkte vereisten op het vlak van apparatuur

Al bij relatief beperkte vereisten op het vlak van apparatuur en software bieden moderne bewakingssystemen toch al een volledige functionaliteit. Uiteraard is er meer apparatuur nodig naarmate er meer te bewaken zones zijn, maar een basiskit voor videobewaking omvat slechts enkele essentiële elementen:

-  Minstens 1 camera om beelden te registreren

-  1 of meerdere aanwezigheidsdetectoren, al dan niet geïntegreerd in de camera's

-  Een toestel om het beeldmateriaal op te slaan

-  Een monitor om het te bekijken

-  Eventueel een geluidssignaal om alarm te slaan

Afhankelijk van de gebruikte technologie, kan bijkomende uitrusting noodzakelijk zijn:

-  Videobewakingssoftware in het geval van digitale systemen

-  Internetconnectie

-  Een telefoontransmitter

-  Microfoons en luidsprekers bij installaties die communicatie in 2 richtingen mogelijk maken

-  De nodige kabels voor de voeding van de toestellen en voor de gegevensoverdracht in het geval van een bekabeld systeem

Makkelijke installatie

Het installeren van een bewakingssysteem voor bedrijven is eenvoudig indien de gebruiker methodisch te werk gaat.

De installatie wordt des te makkelijk naarmate vooraf de juiste vragen werden gesteld:

-  Nadenken over de plaatsing en dus het aantal bewakingscamera's: de risicovolle plaatsen, zoals ramen en deuren, de garage, zones met veel passage, objecten of andere activa die beschermd moeten worden, enz.

-  Bepalen van een beveiligingsstrategie: hoe gaan we al die technologie daadwerkelijk inzetten? Wie gaat de beelden bestuderen? Wat zal de reactie zijn in het geval van ongewenste betreding? Enkel een alarm of gaat iemand ter plaatse? Worden er bewakingsagenten gestuurd? En hoe worden die dan precies verwittigd?

-  Bepalen van de opslagmethode en de vereiste opslagruimte voor het beeldmateriaal: tegen een tempo van pakweg 500 GB per maand voor permanente opnames (24 uur per dag, 7 dagen per week), loopt het aantal benodigde harde schijven snel op!

-  Aanvragen van de nodige vergunningen of toelatingen bij de overheid indien er gefilmd wordt in de openbare ruimte. In bedrijven hoe dan ook het personeel en de personeelsvertegenwoordiging op de hoogte brengen.

Vervolgens kan de gebruiker overgaan tot de fysieke installatie van het bewakingssysteem. Hij moet daarvoor:

- Alle benodigde apparatuur voor een compleet bewakingssysteem voor bedrijven aanschaffen

-  Zorgen voor de bekabeling voor de stroomvoorziening en/of de gegevensoverdracht indien van toepassing

-  De camerasteunen en de camera's monteren, evenals de detectoren

-  Indien van toepassing de software configureren om de camera's te herkennen, o.a. bij wifi-camera's, en de alarmscenario's

-  De camera's in elk geval verbinden met de opslagapparatuur

-  Bij bewaking vanop afstand de geschikte applicatie installeren op de pc, smartphone of tablet van de gebruiker.

Laat u dit alles liever over aan een professional? De leveranciers van videobewakingssystemen stellen bedrijven doorgaans voor om in te staan voor de plaatsing en configuratie. Aarzel niet om offertes aan te vragen zodat u zicht krijgt op de installatiekosten.

Doordacht een bewakingssysteem kiezen

Om tot een opstelling te komen die maximaal voldoet aan uw noden, kunt u zich best concentreren op de keuze van twee belangrijke elementen: de camera's en de detectoren. Bij de keuze van de camera's dient u voor ogen te houden dat er verschillende technologieën bestaan, die beantwoorden aan verschillende behoeften. Bij de detectoren focust u best op het type risico dat u wilt indijken.

Grove indeling types bewakingscamera

Het kiezen van uw camera's doet u best in 2 stappen: eerst in functie van de omgeving of plaats die bewaakt moet worden, daarna van de functionaliteit die u verwacht.

De omgeving speelt op twee niveaus:

-  Binnencamera's en buitencamera's: buitencamera's dienen bestand te zijn tegen de weersomstandigheden en ook beter tegen vandalisme. Er bestaan specifieke normen op dit vlak die u kunnen helpen uw keuze te maken.

-  Dagcamera's en nachtcamera's: als er 's nachts of in slecht verlichte lokalen moet worden gefilmd, dienen de camera's in staat te zijn om opnames te maken bij een lage lichtintensiteit. Vaak gaat het dan om infraroodcamera's.

Ook op technologisch vlak kunnen we twee hoofdonderverdelingen maken, samenhangend met de functionaliteit die u verwacht:

-  Analoge of digitale technologieën: de door te hakken knoop als het gaat om bewakingscamera's. Digitale camera's bieden vandaag een gelijkwaardige of zelfs een hogere kwaliteit dan analoge camera's en ze bieden meer geavanceerde functies, zoals de mogelijkheid om gegevens door te sturen via internet en bewaking op afstand mogelijk te maken, makkelijkere opslag en gebruik van de beelden, enz.

-  Bekabelde of draadloze technologieën: deze tweedeling staat los van de vorige. Er bestaan immers analoge draadloze camera's (al lijken die gedoemd om op termijn te verdwijnen) en ook bekabelde digitale camera's (via ethernetkabel). De knopen die hier doorgehakt moet worden, houden vooral verband met het installatiegemak van draadloze bewakingssystemen en de hogere beeldkwaliteit van bekabelde systemen.

Een detector voor elk potentieel risico

Voor elk gevaar is er een detector!

In functie van het specifieke risico bestaan er verschillende detectiesystemen:

-  Anti-inbraakdetectoren: leggen een verdacht geluid of een verdacht beeld vast. Binnen de familie van de inbraakdetectoren maken we een onderscheid tussen o.a. bewegingsdetectoren, glasbreukdetectie, detectie van openstaande ramen of deuren, van lichtbundels, dieren, warmte, geluid, enz. De meest geavanceerde detectoren kunnen als ze goed zijn ingesteld het onderscheid maken tussen mens of dier, en zelfs gebruikmaken van gezichtsherkenning om gewenste bezoekers uit te sluiten.

-  Branddetectoren: slaan alarm bij het uitbreken van brand. Ook warmte- en rookdetectoren behoren tot deze categorie.

-  Overstromingsdetectoren, stellen de abnormale aanwezigheid van water vast.

-  Detectoren die verband houden met de gezondheid, worden vaak gebruikt in woonzorgcentra en ziekenhuizen

-  Agressie-detectoren: waken over de fysieke integriteit van medewerkers in verkooppunten bijvoorbeeld.  Het kan hier gaan om zendertjes, bewegingsdetectoren of volledige videobewakingssystemen.

Los van de camera's: de ware kostprijs van complete systemen

Een compleet bewakingssysteem implementeren houdt meer in dan een hoop apparatuur aankopen en installeren. Het gros van de kostprijs voor beveiliging wordt vertegenwoordigd door de kostprijs van diensten bovenop de apparatuur.

De kostprijs van de apparatuur...

De kostprijs van de apparatuur

-  Het goedkoopste systeem blijft... een "nepsysteem"! Sommige gebruikers nemen inderdaad nog altijd hun toevlucht tot namaakapparatuur die niet functioneel is maar wel een ontradend effect kan hebben. Dergelijke valse camera's zijn al te vinden voor minder dan 15 euro.

-  Een basisbeveiligingssysteem dat wel echt werkt bestaat uit een camera, die meestal gebruik maakt van het (bekabeld of draadloos) computernetwerk en via het Internet Protocol (IP) beelden verstuurt naar de applicatie van de gebruiker, op zijn pc of smartphone. Voor één camera met een degelijke beeldkwaliteit starten de prijzen vanaf 50 euro.

-  Daarboven worden kits aangeboden met een toenemend aantal camera's en minder of meer geavanceerde software om de gebruiker een professioneel beveiligingsniveau te bieden. Afhankelijk van het aantal camera's en de kwaliteit ervan, variëren de prijzen voor die kits van 200 euro met 2 camera's tot bijna 5000 euro met een twintigtal camera's.

-  Dergelijke kits bevatten niet noodzakelijk de vereiste detectoren, die minder dan 100 euro per stuk kosten in het geval van warmtedetectoren of detectie van openstaande ramen en deuren, zowat 20 euro voor vocht- en rookdetectoren, tot wel 500 euro voor de meest geavanceerde bewegingsdetectoren.

-  De kits bevatten ook niet noodzakelijk de opslagsystemen en monitors, die doorgaans een paar honderd euro kosten.

Hieronder geven we een paar richtprijzen mee van apparatuur die deel kan uitmaken van een videobewakingssysteem:

Camera's

  Infrarood: 150-300 €

  Spy-camera: vanaf 50 €

  IP-camera: vanaf 50 €

Monitors

  17 inch-monitor: vanaf 150 €

  High resolution-monitor: gemiddeld 400 €

  Professionele monitor: 1000 €

Opslagsystemen

  Digitale recorder: 200 tot 1800 € afhankelijk van aantal kanalen

  Digitale recorder via pc (registreert, visualiseert en leest in real time): vanaf 400 € en tot 4000 €

  IP-recorder via pc: vanaf 400 € en tot 4000 €

Videobewakingskits

  van 200 tot 5000 €

Inbraakdetectie

  Bewegingsdetectoren: van 150 tot 500 €

  Glasbreukdetectie: vanaf 100 €

  Detectie openstaande ramen of deuren: vanaf 80 €

  Huisdierdetectie: ± 150 €

  Geluidsdetector: ± 200 €

Brandbeveiliging

  Warmtedetectoren: van 40 tot 150 €

  Rookdetectoren: ± 30 € per stuk

Anti-agressiedetectie

  Bewegingsdetectoren: van 150 tot 400 €

Overstromingsdetectoren

  Vochtdetector: vanaf 10 €

... en het prijskaartje van diverse diensten i.v.m. uw beveiligingssysteem

Het leeuwendeel van de kostprijs van een bewakingssysteem bestaat uit de kosten voor een aantal diensten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het systeem:

-  Uiteraard is er het bekijken van het beeldmateriaal: niet-professionele gebruikers kunnen het zich niet veroorloven om hele dagen beelden te bekijken en te wachten op eventuele meldingen van bewakingssystemen. Het is dus een goed idee om een beroep te doen op een bewakingsfirma.

-  Een belangrijke beslissing is ook de keuze van de installateur: de installatie mag dan al makkelijk lijken, een professional zal beter in staat zijn om een goed doordachte beveiligingsstrategie uit te tekenen, het benodigde materiaal aan te schaffen, het te installeren en te configureren, zeker als het om netwerkapparatuur gaat.

-  Evenzeer belangrijk is het onderhoud: een systeem dat maandenlang werkt maar in die periode niets detecteert en vervolgens in panne valt net de dag voor een inbraak is weggegooid geld. Het is dan ook van groot belang om uw systeem regelmatig te laten nakijken door professionals en indien nodig defecten te verhelpen.

Het goede nieuws voor bedrijven is dat veel fabrikanten van beveiligingsapparatuur en ook bewakingsfirma's hun klanten vandaag toegang bieden tot abonnementsformules die al deze diensten omvatten.

We raden u dan ook aan om meerdere offertes aan te vragen voor videobewakingssystemen zodat u ze vervolgens in detail met elkaar kunt vergelijken.