Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Bedrijfswagens

Hoe wordt een reparatieperiode bij de garage verrekend met het voordeel van alle aard?

Beste Jacob Coolens,

Een reparatieperiode heeft geen invloed op de berekening van het voordeel van alle aard. De werknemer of bedrijfsleider wordt belast op het voordeel van alle aard dat voorkomt uit het persoonlijke gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Dit voertuig wordt ter beschikking gesteld door de werkgever of de onderneming. Dat de bedrijfswagen tijdelijk niet beschikbaar is door een reparatie doet geen afbreuk aan de terbeschikkingstelling van de wagen door de werkgever of onderneming. Hierdoor heeft een reparatieperiode geen invloed op de berekening van het voordeel van alle aard. Een vervangingswagen in deze reparatieperiode mag echter ook niet meegerekend worden bij het voordeel van alle aard. 

Ontdek andere vragen over Bedrijfswagens :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Bedrijfswagens ga naar Onze koopgids