Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Verzekeringen voor ondernemingen

Een onderneming verzekeren

Beste Demi Reuner,

Er zijn een aantal verzekeringen aan te raden, en in sommige gevallen zelfs verplicht, voor een zelfstandig ondernemer:

Wanneer u over personeel beschikt dient u een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Dit is tevens een verplichte verzekering, wanneer men personeel in dienst heeft. Met deze verzekering zijn uw medewerkers verzekerd voor ongevallen op het werk en op weg naar en van het werk.

Wanneer u over voertuigen beschikt dient u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto af te sluiten. Ook deze verzekering is wettelijk verplicht. De verzekering dekt de aan derden veroorzaakte schade.

U doet er ook goed aan om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer u over ruimtes beschikt die publiekelijk toegankelijk zijn, is dit eveneens verplicht. Hiermee wordt de lichamelijke en materiële schade gedekt die worden veroozaakt bij een ontploffing of een brand in de verzekerde ruimtes. Twijfelt u of u verplicht bent om deze verzekering af te sluiten? U neemt het best contact op met het gemeentebestuur.

Bepaalde sectoren hebben tevens baad bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt eventuele klachten na een beroepsfout. Voor meer informatie over verschillende bedrijfsverzekeringen  en een offerte op maat vult u het formulier in op de pagina. 

Ontdek andere vragen over Verzekeringen voor ondernemingen :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Verzekeringen voor ondernemingen ga naar Onze koopgids