Product / Dienst

Ontdek de vaakst gestelde vragen over Verkooppunten

Voor wie is een geregistreerd kassasysteem verplicht?

Het invoeren van het geregistreerde kassasysteem is begonnen en het gebruik ervan is verplicht vanaf januari 2015. Voor wie is het geregistreerde kassasysteem verplicht? U leest het hier.

10% regel

Horecaondernemers die regelmatig maaltijden verstrekken zijn verplicht gebruik te maken van een geregistreerd kassa systeem. Een regelmatige verstrekker wordt vastgesteld met de 10% regel.  Wanneer de totale omzet van de horecaonderneming voor 10% of meer bestaat uit restaurant- en/of horecadiensten dient men dus een geregistreerd kassasysteem te gebruiken vanaf 1 januari 2015.

Wanneer men occasioneel maaltijden verstrekt, minder dan 10% van de totale omzet, is men niet verplicht om gebruik te maken van een geregistreerd kassasysteem. Wel dient men vanaf 1 januari 2015 btw-bonnetjes uit te reiken voor de ter plaatse geconsumeerde maaltijden en bijbehorende dranken.

 Kassa horeca

Hoe wordt de 10% regel toegepast?

In januari 2015 maakt elke horeca-uitbater de berekening over het voorgaande kalenderjaar. De berekening gaat als volgt:

  • U vermenigvuldigt de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten met 100. U deelt dit bedrag door de totale omzet van uw horeca-activiteiten. U verkrijgt hieruit het percentage dat uw restaurant- en cateringdiensten uitmaken van uw totale omzet.
  • De berekening wordt gedaan met de bedragen exclusief BTW.

De volgende onderdelen dienen niet meegerekend te worden in de berekening van de omzet uit restaurant- en/of cateringdiensten:

  • Meeneemmaaltijden
  • Dranken

De volgende onderdelen dienen meegerekend te worden in de berekening van de totale omzet van de horeca-activiteiten:

  • Maaltijden: zowel te plaatse geconsumeerd als meeneemmaaltijden
  • Dranken: zowel te plaatse geconsumeerd als meeneemmaaltijden
  • Verkoop van voeding
  • Alle overige horeca-activiteiten

U kunt meer en uitgebreide informatie vinden over de 10% regeling op de website van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie over de invoering van het geregistreerde kassasysteem kunt u de volgende artikelen raadplegen:

Geregistreerde kassa invoering juni 2014

Lastenverlaging vrijwillige invoering geregistreerde kassa

Blackbox kassasysteem

Ontdek andere vragen over Verkooppunten :

Product / Dienst: vaak gestelde vragen :

Voor meer info over Verkooppunten ga naar Onze koopgids