SCHOONMAAKBEDRIJFOntvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
SCHOONMAAKBEDRIJF
Ontvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:
Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!

Schoonmaakbedrijven: Kuisbedrijven: het contract

Leestijd: 2 min

Er kunnen twe esoorten contracten worden afgesloten bij kuisbedrijven. Een inspanningscontract en een resultaatgericht contract. U leest hier wat deze contracten nhouden. 

 Kuisbedrijven

Kuisbedrijven: inspanningsgericht schoonmaakcontract

Bij een inspanningsgericht contract wordt er vastgelegd welke werkzaamheden er moeten door het kuisbedrijf worden verricht en hoe vaak deze moeten worden verricht. De werkzaamheden worden in het contract dus gespecificeerd en de frequentie van de werkzaamheden wordt in kaart gebracht. Daarnaast worden er in het schoonmaakcontract  afspraken gemaakt over metingen van de kwaliteit van de werkzaamheden en het voldoen aan de gestelde frequentie. Vervolgens wordt er bij de afrekening gekeken of de werkzaamheden goed en naar tevredenheid van de klant zijn uitgevoerd en of de werkzaamheden frequent genoeg zijn uitgevoerd.

Kuisbedrijven: resultaatgericht contract

Bij een resultaatgericht contract wordt het kuisbedrijf beloond voor het uiteindelijke schoonmaakresultaat. Het maakt niet uit welke handelingen er zijn verricht en hoe vaak deze zijn verricht. In het schoonmaakcontract worden afspraken gemaakt over de uiteindelijke doelstelling, waarbij de oplevering en de volgorde van oplevering van de verschillende onderdelen van de schoonmaak worden vastgelegd. Het aantal dagen en uren wordt vaak ook vastgelegd in het contract, maar als het schoonmaakbedrijf meer of minder uren nodig heeft voor de werkzaamheden dan komt dit (in positieve en negatieve zin) voor eigen rekening.

In de praktijk

In de praktijk komen zowel inspanningsgerichte contracten als resultaatgerichte contracten. Wat ook gangbaar is, is dat er een combinatie van beide wordt gemaakt. Dit kan voortkomen uit de wens van de opdrachtgever, maar ook de kuisfirma kan hierom verzoeken. In een dergelijk contract kunt u dan veel voorkomende werkzaamheden vastleggen op basis van het resultaatgerichte principe, maar ruimte laten voor incidentele werkzaamheden waarvan onduidelijk is hoe frequent ze voorkomen en hoe lang de werkzaamheden gaan duren. U stemt het contract dan geheel af op uw schoonmaakbehoefte en creëert zo een contract op maat.

Uw keuze

De keuze voor een resultaatgericht contract of een inspanningsgericht contract is geheel afhankelijk van uw voorkeur en de werkzaamheden die er binnen uw bedrijf verricht moeten worden. Ook de schoonmaakfirma kan bepaalde eisen en wensen hebben met betrekking tot het schoonmaakcontract. Overleg van te voren dus goed met het kuisbedrijf welke contracten zij kunnen bieden. Bedenk daarbij ook goed wat u belangrijk vindt: het besparen van kosten of het waarborgen van continuïteit met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden.