SCHOONMAAKBEDRIJFOntvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
SCHOONMAAKBEDRIJF
Ontvang tot 4 GRATIS offertes, Vergelijk!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:
Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!
Speciaal voor Bedrijven, Winkels & Kantoren:Vergelijk NU de Schoonmaakbedrijven bij u in de Buurt!

Schoonmaakbedrijven: Hygiëne op de werkvloer: de verplichtingen van de werkgever

Leestijd: 2 min

Als werkgever heeft u bepaalde verplichtingen richting uw personeel om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de wet en dienen dus door iedere werkgever nageleefd te worden.

Wetgeving

De regels omtrent hygiëne zijn vastgelegd in de Welzijnswet die op 4 augustus 1996 is vastgesteld. De wet biedt een kader waarbinnen de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk. Deze Codex is voor u als werkgever van belang.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de Welzijnswet:

  • veiligheid op het werk;
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer;
  • psychosociale belasting veroorzaakt door het werk;
  • ergonomie;
  • arbeidshygiëne;
  • verfraaiing van de werkplaatsen. 

Hoewel alle onderdelen van deze wet voor u als werkgever van belang zijn, hebben het tweede en het vijfde onderdeel betrekking op hygiëne en gaan we daar iets verder op in.

  • Gezondheidstoezicht

Volgens de wet heeft u de verplichting om gezondheidstoezicht te houden op uw werknemers. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door risico's te voorkomen. Dit houdt onder andere in dat u enkele preventieve maatregelen neemt om het ziekteverzuim binnen uw organisatie te beperken, maar bijvoorbeeld ook dat u personen uit uw bedrijf weert die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar voor de veiligheid betekenen van de andere werknemers.

  • Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is belangrijk voor het welzijn van uw werknemers. Het is daarom ook bij wetgeving vastgelegd dat u bepaalde verplichtingen tegenover uw personeel heeft hieromtrent. Arbeidshygiëne is gericht op alle facetten van het werk die de gezondheid van de werknemers beïnvloeden.

Uw verplichting als werkgever met betrekking tot arbeidshygiëne is het herkennen, evalueren, beheren en beheersen van externe invloeden die tijdens het werk de gezondheid van de mens negatief kunnen beïnvloeden. U dient dus preventieve maatregelen te nemen om de hygiëne te bevorderen en moet binnen uw administratie vastleggen wat u allemaal heeft gedaan om een goed arbeidsmilieu voor uw werknemers te realiseren. U doet er dus goed aan een schoonmaakbedrijf in de arm te nemen met kennis van zaken, zodat u de arbeidshygiëne binnen uw bedrijf goed op orde heeft.

Bedrijfscontroles

Omdat de arbeidshygiëne en uw verantwoordelijkheid hiervoor vastgelegd zijn bij wet, zijn er ook controles hierop. Het kan dus zijn dat iemand bij u langskomt om uw bedrijf te onderwerpen aan een inspectie. Deze inspectie wordt uitgevoerd door de FOD, oftewel de Federale Overheidsdienst. Indien de arbeidshygiëne binnen uw bedrijf niet goed geregeld is kunt u gesommeerd worden om orde op zaken te stellen en kan men u een boete opleggen.