Boekhoudsoftware: Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48u!
Boekhoudsoftware: Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48u!

Boekhoudprogramma: Welke taken en functies heeft boekhoudsoftware?

Leestijd: 2 min

De bedoeling van een boekhoud-softwarepakket is om uw boekhouding te automatiseren. Dit is niet alleen nuttig voor professionele vennootschappen van erkende boekhouders en/of fiscalisten, maar elke organisatie van kleine zelfstandige tot grote multinational kan zijn voordeel halen uit de juiste boekhoudsoftware. Er bestaan zelfs eenvoudige en praktische softwarepakketjes voor uw privé-boekhouding!

 Boekhoudsoftware

Boekhoudsoftware met basisfuncties

Als u voldoende heeft aan een geautomatiseerd basisprogramma voor uw boekhouding omdat u de verwerking achteraf overlaat aan uw boekhouder, dan kiest u voor een boekhoudsoftware waarin meestal volgende standaardfuncties zitten:

 • Aan- en verkoopfacturatie
 • Dagboek-functie (financieel, betalingen, diverse verrichtingen…) met een eenvoudig kasboek of geschikt voor een dubbele boekhouding met meerdere valuta.
 • BTW-administratie

Boekhoudsoftware met uitgebreide functies

KMO’s en grote bedrijven die nood hebben aan een complete boekhouding met integratie in andere programma’s of toepassingen binnen de onderneming kunnen ofwel een compleet professioneel boekhoudsoftware kiezen of uitbreiden met aparte modules uit onderstaande lijst:

 • Gespecialiseerde klanten- en leveranciersadministratie (historiek, bankafschriften, vervaldaglijsten, contactbeheer, openstaande rekeningen…)
 • Aanmaak van XML-bestanden voor elektronische BTW-aangifte
 • Voorraadbeheer met integratie in de boekhouding
 • Loonfiches zoals 281.50
 • Loonadministratie
 • Automatisch afpunten van facturen, automatisch betalen van leveranciers en incasso klanten
 • Automatisch verwerken en opslaan van regelmatig terugkerende uitgaven (abonnementen, huur, elektriciteit, telefoon…)
 • Analytische boekhouding  (ontleden van kosten, investeringen, afschrijvingen, inkomsten…)
 • Balans- en winst- en verliesrekening samenstellen op basis van de grootboekrekening
 • Rekening-courant
 • Auditfiles
 • Telebankieren
 • Elektronisch betalingsverkeer (aanmaak van bankbestanden, inlezen van CODA-bestanden…)
 • Budgetteren met budget-scenario’s
 • Algemene vergadering
 • SEPA (Single Euro Payment Area) voor transacties in euro binnen landen van de eurozone
 • INTRASTAT (voor statistieken van exportgegevens tussen EU-landen)
 • Proef- en saldibalans
 • Kolommenbalans
 • Jaarrekening
 • Financiële planning
 • Rapportering (vb. jaarrapport – management-rapporten – personaliseren van rapporten….)
 • Fiscale bijlagen
 • Vennootschapsbelasting
 • Personenbelasting
 • Publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • Databank-wetgeving
 • Structuurenquête
 • Centraal dossierbeheer
 • Geïntegreerde web-functionaliteit
 • Elektronische uitwisseling met belastingdienst.
 

Naast deze ruime opsomming kunt u advies inwinnen bij professionele leveranciers die u nog meer inzicht zullen geven in wat er allemaal op de markt is en wat specifiek voor u geschikt is.

Bepaal vooraf in grote lijnen wat u zelf nodig heeft, wat u overlaat aan uw boekhouder en vergelijk het aanbod van verschillende leveranciers van boekhoudsoftware. Verlies daarbij niet uit het oog dat wat u koopt compatibel moet zijn met de software waarmee u al werkt en die van uw boekhouder!