Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Meer informatie over BODET
Tijdregistratie

Planning van verlofperiodes

Eindelijk een eenvoudige software voor de planning van verlofperiodes!

Speciale aanbiedingen : Gratis: Module Aanwezig / Afwezig in real time (1)

D
e planning van verlofdagen bezorgt u telkens weer hoofdbrekens. Het verzoenen van de vakanties met de continuïteit van het bedrijf is geen sinecure. Bespaar u veel kopzorgen met deze eenvoudige en betaalbare oplossing.

Geen geknoei meer met papier en ingewikkelde tabellen !
 

Kan ik dan of dan verlof toekennen?

Is een vraag die vaak heel moeilijk te beantwoorden is, zeker vanaf 25 werknemers of meer. U dient zich er niet alleen van te vergewissen dat de gang van zaken verzekerd blijft, maar ook of de persoon in kwestie nog verlof of recuperatiedagen heeft staan.

Krijg onmiddellijk zicht op de situatie met de Intranet-module van Bodet!

Een flexibele oplossing!

De Intranet-module is een efficiënt systeem voor verlofplanning voor bedrijven van 25 tot 1.000 werknemers en is bovendien heel betaalbaar: vanaf € 2.900.

Vul het aan met andere modules (zoals aanwezigheidscontrole, een rechtstreekse link met de prikklokken, rapportering van de resultaten, ...) om uw personeelsbeheer te optimaliseren.

Zelfs als uw personeel verspreid is over meerdere sites, bekomt u gemakkelijk uw informatie via het internet.
 

Bespaar heel wat tijd!

Verlies geen tijd meer met het invullen van verlofbriefjes, het inputten en verwerken van de informatie, het doorgeven van de ene persoon naar de andere, ... Alles verloopt automatisch en bovendien veel sneller.

In 15 seconden brengt uw werknemer zelf de verlofaanvraag in (enige informaticakennis is niet noodzakelijk), waarna ze rechtstreeks vertrekt naar de verantwoordelijke voor validatie. Eens de toestemming gegeven, wordt de aanvrager direct geïnformeerd.

Bekijk alle nodige gegevens voor instemming of weigering in een oogopslag: aanwezig personeel, aantal nog op te nemen dagen, ...

Gedaan met het papierwerk!

Alles is geïnformatiseerd: geen verloren documenten meer, geen klassement meer dat moet worden bijgehouden, ...

In een muisklik heeft u alles bij de hand: alle statistieken worden automatisch gecreëerd.

Zend de gegevens door naar uw uitbetalingsinstelling!

Op het einde van de maand zendt u de verzamelde gegevens over het opgenomen verlof, de ziektedagen, ... rechtstreeks door naar uw uitbetalingsinstelling.
(1) Bij aankoop van een Intranet-module van Bodet.
Begin met uw offerteaanvraag Werktijdsbeheer