Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Werkkledij

Werkkledij is belangrijk voor het welzijn van de werknemers wanneer zij hun taken uitvoeren. Het is dus vanzelfsprekend dat werkkledij aan bepaalde regels moet voldoen. In België zijn deze wetten en verplichtingen gedefinieerd in het Koninklijk besluit van 6 juli 2004.

Werkkledij

Definitie : Wat is werkkledij ?

De wetgeving omschrijft werkkledij als zijnde een overall, een geheel van vest/broek, een labo jas of een bloes. De belangrijkste functie van deze kleding is om te voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk vuil wordt. Dit valt dus niet te verwarren met veiligheidsuitrusting of uniformen, of ook wel standaard werkkledij, zoals die van de treincontroleurs of personeel van openbare diensten.

Wanneer is het dragen van werkkledij verplicht ?

Alle activiteiten waarbij het risico bestaat dat iemand vuil wordt, zijn onderworpen aan deze regelgeving, zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van de werknemers. Het dragen van werkkledij wordt verplicht wanneer een voorafgaande analyse heeft aangetoond dat een werknemer tijdens zijn dagelijkse taken het risico loopt om vuil te worden. Als deze regelgeving niet wordt gerespecteerd, kan dit leiden tot sancties zoals waarschuwingen of zelfs ontslag.

Er bestaan echter ook enkele uitzonderingen die niet zijn onderworpen aan deze wetgeving:

-        Als het comité van preventie en bescherming op het werk het risico op vuil worden niet heeft vastgesteld, heeft het bedrijf het recht om werkkledij niet te verplichten voor de werknemers.

-        Als de beroepsactiviteit vraagt om standaardkledij, een uniform, zoals in de openbare sector bijvoorbeeld, worden werknemers vrijgesteld.

-        Als er een andere wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die verplicht om standaard werkkledij te dragen (stewardess, restaurant, bewaking...), is deze wetgeving niet van toepassing.

 

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever ?

Werkkledij van werknemers wordt in het algemeen ten rekening gebracht van de werkgever. Het is gratis voor de werknemer, die er bovendien wel eigenaar van zal zijn. Ook het onderhoud, de reparatie en de vervanging van werkkledij is gratis voor werknemers én valt ook onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Er mag geen enkele premie of vergoeding worden gevraagd aan de werknemer zodat zij zelf instaan voor het kopen en onderhouden van hun werkkledij.

De werknemer mag in deze omstandigheden zijn werkkledij wel niet mee naar huis nemen. Dat mag enkel wanneer er verwacht wordt dat de werknemer op meerdere locaties moet werken, wanneer de kledij geen enkel risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn omgeving en wanneer de bedrijfsactiviteit niet toestaat de kledij op de plaats van het werk bij te houden.

Ten slotte kan het soms toch dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf en het onderhoud van zijn werkkledij. In dat geval moet de werkgever voldoen aan de eisen van de collectieve arbeidsovereenkomst of de wetgeving en dient hij een premie of vergoeding voor zijn werknemer te voorzien. Dit is echter alleen mogelijk wanneer een analyse heeft aangetoond dat de werkkledij geen enkel risico vormt voor de gezondheid van de werknemer of zijn omgeving.

Als het op prijs aankomt, variëren de bedragen van activiteit tot activiteit, er is geen vaste regel op het gebied van werkkledij.

 

Begin met uw offerteaanvraag Werkkledij