Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Verzekeringen voor partculieren

Allerlei verzekeringen voor particulieren: bent u op zoek naar een verzekeringsmaatschappij die u kan vertrouwen? Wilt u een nieuwe autoverzekering nemen? Zoekt u een familiale verzekering, brandverzekering of hospitalisatieverzekering? Of denkt u eerder al aan uw pensioen?

Als particulier is een goede verzekering onmisbaar. De enige verplichte verzekering in België is de Burgelijke Aansprakelijkheid Autoverzekering, maar ook de andere verzekeringen kunt u niet missen. Ze zijn op te delen in verzekeringen voor uw gezin en gezondheid, uw woning en uw vrijetijdsbesteding.

verzekering particulieren 

Soorten verzekeringen

Voor particulieren kunnen we het aanbod verzekeringen opdelen in drie grote categorieën:

 • Verzekeringen die uw gezin en uw gezondheid beschermen
 • Verzekeringen die van toepassing zijn op uw woning
 • Verzekeringen die vooral op uw vrijetijdsbesteding slaan.

 

Verplichte verzekeringen in België

In België is er slechts één verzekering wettelijk verplicht, namelijk de Burgerlijke Aansprakelijkheid Autoverzekering. Hoewel een brandverzekering niet verplicht is, zal een eigenaar zo goed als nooit een woning verhuren zonder deze verzekering. Ook kredietverstrekkers zullen nooit een lening voor een woning toestaan zonder dat de kredietnemer een brandpolis ondertekent. Niet zelden wordt ook een schuldsaldo-verzekering geëist.

 

De belangrijkste verzekeringspolissen op een rijtje

 • BA-Familiale (gezinspolis)
  • Deze polis dekt de schade die u of uw gezinsleden aan derden kunnen toebrengen.
  • De polis kunt u uitbreiden voor uw huisdieren, u kunt eventueel een bijkomende verzekering rechtsbijstand afsluiten, u verzekeren voor een bijverdienste, als onthaalgezin, etc.
 • Ongevallenverzekering
  • Hiermee verzekert u zich bij een ongeval (ook met blijvende invaliditeit) in uw privéleven. Dit kan gebeuren bij u thuis, op vakantie, in het verkeer, tijdens het klussen of terwijl u sport.
 • Gewaarborgd inkomen
  • Wanneer u door ziekte of ongeval werkonbekwaam wordt, krijgt u hiermee een extra maandinkomen. Het vervangingsinkomen via de Sociale Zekerheid zakt immers snel.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar en u kunt zelf vaak het bedrag van de uitkering bepalen en de duur dat u de uitkering wilt ontvangen.
 • Hospitalisatieverzekering
  • Bij ziekenhuisopname wegens ziekte, ongeval of bevalling dekt deze verzekering de kosten voor opname, verblijf, consultaties, onderzoeken, honoraria, medicatie, ambulante medische zorgen enz.
 • Overlijdensverzekering
  • Wanneer u overlijdt door ziekte of ongeval krijgen uw nabestaanden (1 of meer begunstigden) een premie uitgekeerd.
  • De premies geven recht op fiscaal voordeel.
 • Brandverzekering
  • Als eigenaar, huurder of verhuurder van een woning is het ten stelligste aangeraden om deze verzekering af te sluiten.
  • Het huidige systeem hanteert een evaluatierooster, gebaseerd op het aantal vertrekken en de constructiematerialen in de woning, om een zo correct mogelijke waardebepaling vast te stellen.
  • Ook de inhoud in en buiten de woning is hierin opgenomen.
  • Verder bent u verzekerd bij  brand, storm, natuurrampen, waterschade, glasbreuk en diefstal.
  • Ook uw aansprakelijkheid is verzekerd, zoals bij brand en waterschade aan de woning van buren.
  • Een verhuurder kan zich verzekeren voor misgelopen huurinkomsten.
 • Schuldsaldo-verzekering
  • Deze verzekering wordt u meestal opgedrongen door kredietverstrekkers.
  • De uitstaande schuld van een lening wordt geheel/gedeeltelijk terugbetaald als één van de kredietnemers overlijdt.
 • Reisverzekering, huispersoneel, waardevolle voorwerpen, bodemsanering, vrijwilligerswerk, evenementen, bootverzekering, pensioensparen zijn beslist interessante bijkomende opties.

Kostenberekening

Online kunt u voor een aantal verzekeringen simulatieformulieren invullen of een offerte aanvragen. De premiekosten kunnen per individuele situatie, verzekeraar en verzekering erg uiteen lopen. De meeste verzekeringen zijn maatformules:

 • Voor de brandverzekering van woningen gebruikt men nu evaluatieroosters (zie hierboven).
 • Hospitalisatieverzekeringen baseren zich op de leeftijd en de risico’s (bestaande ziektes, gezondheidsproblemen…).
 • Bij overlijdensverzekeringen vertrekt men vanaf een te verzekeren bedrag dat u zelf bepaalt en baseert men zich op de looptijd.
 • Het bedrag van een verzekering Gewaarborgd Inkomen kunt u ook zelf bepalen en aan de hand daarvan berekent men de premie.
 • Een standaard familiale verzekering kost ongeveer €50 à €60 per jaar.
Begin met uw offerteaanvraag Verzekeringen voor partculieren