Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

enkel vakantiegeld bij ziekte

Vraag gesteld door Bonnie VAN RUNCKELEN
Vraag

Momenteel ben ik ongeveer 5 maand arbeidsongeschikt wegens ziekte . In december heeft mijn werkgever een vakantie attest 1ac384 ingevuld voor de mutualiteit. Aangezien zij dienen te weten hoeveel vakantiedagen ik nog niet had opgenomen in 2015. Ik had nog 12 dagen die ik moest opnemen maar niet kon opnemen wegens ziekte. De mutualiteit houd deze dagen uiteraard af van de uitkering die zij uitbetalen. Nu mijn vraag ik ben bediende is mijn werkgever niet verplicht om de 12 dagen die ik nog moest opnemen maar niet kon wegens ziekte uittebetalen? Dank voor uw bericht, Van Runckelen Bonnie

Antwoord van De Maesschalck Wouter

Beste Bonnie,

Normaal gezien gaat dit niet maar in uitzonderlijke gevallen wel.  Neem bijvoorbeeld de situatie waarin een bediende zijn vakantie niet heeft kunnen opnemen omdat de arbeidsovereenkomst tot het einde van het jaar geschorst was door ziekte of arbeidsongeval, voltijds ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof of moederschapsrust. In zo’n gevallen is de werkgever zelfs verplicht om het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen en dit uiterlijk op 31 december.