Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Sociaal secretariaat

Een sociaal secretariaat in België is een organisatie die voor u, als werkgever, een aantal administratieve taken afhandelt, zowel op vlak van salarisadministratie, als op vlak van personeelsbeleid en sociaal juridisch advies.De mogelijke taken van een sociaal secretariaat :Loonberekening, inclusief bedrijsvoorheffing, vakantiegeld, eindejaarspremies, opzegvergoedingen, ...Aanbrengen vansociale documenten zoals loonbon, C4, ...Opvolgen vanarbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, betaald educatief verlof, tijdskrediet, brugpensioen,......Waarom kiezen voor een sociaal secretariaat?Loonberekening en loonadministratie blijven complexe processen met veel vaste kosten, zoals kennis-en systeeminvesteringen.Een sociaal secretariaat helpt werkgevers de sociale wetgeving toe te passen en zorgt ervoor dat de verschillende fiscale en administratieve verplichtingen worden nagekomen.

Er bestaan drie vormen van salarisadministratie, ieder met hun eigen voordelen en nadelen. Welke vorm van administratie geschikt is voor uw bedrijf is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de sector waarbinnen uw bedrijf opereert, het aantal werknemers en uw eigen eisen en wensen.

payrolling 

We onderscheiden drie vormen van salarisadministratie:

 • Interne salarisadministratie

U stelt iemand binnen uw bedrijf aan die het voeren van de salarisadministratie op zich neemt. Alle gegevens met betrekking tot uw personeel worden binnen het bedrijf verwerkt en blijven binnen het bedrijf.

 • Gedeeltelijke uitbesteding

U voert zelf een salarisadministratie maar besteedt een deel ervan uit aan een bedrijf. U werkt via een online programma dat voorgestructureerd is door de leverancier. Iemand binnen uw bedrijf vult de ontbrekende gegevens aan, maar heeft hier minder tijd voor nodig dan bij het voeren van een volledig interne salarisadministratie.

 • Payrolling

U maakt gebruik van de diensten van een payrollbedrijf. Het bedrijf neemt u de volledige salarisadministratie uit handen en wordt tevens formeel werkgever van uw personeel. Het payrollbedrijf neemt de arbeidsrechtelijke risico’s voor zijn rekening.

 

Voor- en nadelen

Elke vorm van salarisadministratie kent zijn eigen voor- en nadelen. U vindt hier een overzicht.

Interne salarisadministratie

 • Voordelen:
  • Eén van de grote voordelen van het voeren van een eigen salarisadministratie is dat alle vertrouwelijke informatie binnen het bedrijf blijven
  • Uw salarisadministratie heeft daarnaast een gezicht. Als er problemen zijn of u of uw personeel heeft vragen dan is er direct iemand beschikbaar binnen uw bedrijf die hierop kan anticiperen.
 • Nadelen:
  • Ten eerste moet er binnen uw bedrijf iemand worden aangesteld die zich toelegt op de salarisadministratie en die hiervoor een dienstverband krijgt. De hieraan verbonden kosten zijn vrij hoog.
  • Ten tweede zijn er tevens kosten verbonden aan het jaarlijks updaten van de administratiesoftware waar uw bedrijf gebruik van maakt. Bij problemen met, of vragen over de software moet er vaak betaald worden voor ondersteuning, waardoor de kosten nog verder op kunnen lopen.
  • Ten derde ligt de verantwoordelijkheid voor de administratie vaak bij één persoon, waardoor het risico op fouten tamelijk groot is.
  • Ten laatste houdt het feit dat alle gegevens met betrekking tot uw salarisadministratie op één plek worden bewaard een risico in. Bij een brand of een andere calamiteit zouden deze gegevens verloren kunnen gaan

Gedeeltelijke uitbesteding

 • Voordelen
  • U hoeft geen software aan te schaffen
  • Vergoeding voor gebruik van het systeem is naar rato het aantal handelingen.
  • Uw gegevens worden online opgeslagen en kunnen dus overal geraadpleegd worden en gaan niet verloren bij calamiteiten.
 • Nadelen
  • U moet een werknemer arbeidsuren toekennen om de gegevens in te voeren. Deze werknemer moet mogelijk ook een cursus volgen i.v.m. het gebruik van het online programma.
  • Uw bedrijf blijft verantwoordelijk voor gemaakte fouten.
  • Uw gegevens worden buiten uw bedrijf opgeslagen. Uw heeft dus niet de volledige controle over deze vertrouwelijke informatie.

Payrolling

 • Voordelen:
  • Het payrollbedrijf heeft kennis van zaken die binnen uw bedrijf niet aanwezig is.
  • U bespaart veel tijd
  • U bespaart veel kosten
  • U heeft een betrouwbare partner voor uw salarisadministratie.
  • Een payrollservice is gemakkelijk in gebruik.
 • Nadelen:
  • U raakt een deel autonomie kwijt. U legt de verantwoordelijkheid over uw personeel en de hiermee gepaard gaande vertrouwelijke gegevens in handen van een derde partij.

 

Kosten

Natuurlijk gelden voor elke manier van salarisadministratie ook verschillende kosten. U vindt hieronder een indicatie, gebaseerd op een bedrijf met 50 werknemers.

Interne administratie

U stelt één of meerdere mensen binnen uw bedrijf aan die de salarisadministratie voor u verzorgen.  Om een goede continuïteit van de administratie te kunnen waarborgen hebben deze werkzaamheden vaak een omvang van 1 tot 1,5 FTE (werktijdfactor). U heeft de volledige verantwoording en controle over de administratie en uw personeel.

Loonkosten: € 28.000 tot € 42.000 bruto per jaar.

Kosten software t.b.v. de salarisadministratie: € 1.500

Gedeeltelijke uitbesteding

U heeft nog steeds een werknemer binnen uw bedrijf die de salarisadministratie voor zijn rekening neemt, maar een deel van de werkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf (administratiekantoor). U blijft verantwoordelijk voor de administratie en uw personeel.

Loonkosten: € 14.000 tot € 20.000 per jaar.

Kosten software / online programma: € 5.000

Payrolling

U geeft uw salarisadministratie uit handen aan een payrollbedrijf. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van deze administratie, maar nemen tevens op papier uw personeel in dienst. De rechtsverhouding tussen u en uw personeel wijzigt dus en het payrollbedrijf neemt de arbeidsrechtelijke risico's van u over. Wel geeft u nog iemand binnen uw bedrijf de taak de communicatie met het payrollbedrijf te verzorgen.

Loonkosten: € 4.000

Kosten software & consultancy: € 1.500

Indicatieve servicekosten payrolling: € 12.000

Begin met uw offerteaanvraag Sociaal secretariaat